luns, 5 outubro 2009

O alcalde solicita do porto a reforma das Avenidas, o parque de bombeiros, os plans director e de usos e o plan Nouvel

Abel Caballero recibiu este luns á presidenta da Autoridade Portuaria, Corina Porro, a quen solicitoulle o arranxo do paseo para que quede habilitado para os vehículos pesados que por alí circulan, o parque de bombeiros -para o que a titular do Porto foi "receptiva"- e os plans director de infraestruturas e o de utilización de espazos portuarios. Ademais, o alcalde reclamoulle a construcción do Plan Nouvel, que é "viable".

O aparcamento de Rosalía de Castro redúcese a 360 prazas pola aparición de restos arqueolóxicos

luns, 5 out 2009

O alcalde informou hoxe luns da aprobación da nova dimensión do aparcadoiro, que contará con 70 prazas reservadas para residentes. Ademáis, validáronse melloras nas humanizacións de Estrada, Marín, Sagunto, Baiona e Redondela sen custo para o Concello, e adxudicouse a humanización de Vilagarcía. En total, 13,5 millóns de euros de investimento para a mellora de 12 rúas na segunda fase de humanizacións de 2009.

Santi Domínguez visita as obras de rehabilitación da Casa da Caridade nas que Consorcio e Concello invisten 80.000 euros

luns, 5 out 2009

O tenente de alcalde e presidente do Consorcio do Casco Vello, Santi Domínguez, anunciou este luns que esta entidade destinou 80.000 euros, en colaboración coa Concellería de Patrimonio Histórico, a diversas actuacións de rehabilitación da Casa da Caridade. Tras a entrega da resolución do acordo formal da subvención á representante da Fundación Casa da Caridade, o concelleiro explicou que as obras que se están a executar contemplan actuacións nas cubertas para rematar cos problemas de goteiras, así como a remodelación do patio exterior e a rehabilitación de medianeiras.

María Méndez anuncia que a nova edición de "Outono cultural" incorpora chalas informativas sobre saúde

luns, 5 out 2009

A concelleira de Benestar Social, a nacionalista María Méndez, salientou este luns que a nova programación do "Outono cultural" incorpora como novidade a celebración de charlas informativas sobre saúde e prevención. Segundo explicou María Méndez, este programa se desenvolverá ao longo dos meses de outubro, novembro e parte de decembro e con el as persoas maiores terán tamén a posibilidade de visitar os museos da cidade e acudir ao teatro.

El alcalde solicita del puerto la reforma de las Avenidas, el parque de bomberos, los planes director y de usos y el plan Nouvel

luns, 5 out 2009

Abel Caballero recibió este lunes a la presidenta de la Autoridad Portuaria, Corina Porro, a quien le solicitó el arreglo del paseo para que quede habilitado para los vehículos pesados que por allí circulan, el parque de bomberos -para lo cual la titular del Puerto fue "receptiva"- y los planes director de infraestructuras y el de utilización de espacios portuarios. Además, el alcalde le reclamó la construcción del Plan Nouvel, que es "viable".

El aparcamiento de Rosalía de Castro se reduce a 360 plazas por la aparición de restos arqueológicos

luns, 5 out 2009

El alcalde informó hoy lunes de la aprobación de la nueva dimensión del aparcamiento, que contará con 70 plazas reservadas para residentes. Además, se validaron avances en las humanizaciones de Estrada, Marín, Sagunto, Baiona y Redondela sin coste para el Ayuntamiento, y se adjudicó la humanización de Villagarcía. En total, 13,5 millones de euros de inversión para la mejora de 12 calles en la segunda fase de humanizaciones de 2009.

Santi Domínguez visita las obras de rehabilitación de la Casa de la Caridad en las que Consorcio y Ayuntamiento invierten 80.000 euros

luns, 5 out 2009

El teniente alcalde y presidente del Consorcio del Casco Viejo, Santi Domínguez, anunció este lunes que esta entidad destinó 80.000 euros, en colaboración con la Concejalía de Patrimonio Histórico, a diversas actuaciones de rehabilitación de la Casa de la Caridad. Tras la entrega de la resolución del acuerdo formal de la subvención a la representante de la Fundación Casa de la Caridad, el concejal explicó que las obras que se están ejecutando contemplan actuaciones en las cubiertas para acabar con los problemas de goteras, así como la remodelación del patio exterior y la rehabilitación de medianeras.

María Méndez anuncia que la nueva edición de "Otoño cultural" incorpora charlas informativas sobre salud

luns, 5 out 2009

La concejala de Bienestar Social, la nacionalista María Méndez, destacó este lunes que la nueva programación del "Otoño cultural" incorpora como novedad la celebración de charlas informativas sobre salud y prevención. Según explicó María Méndez, este programa se desarrollará a lo largo de los meses de octubre, noviembre y parte de diciembre y con él las personas mayores tendrán también la posibilidad de visitar los museos de la ciudad y acudir al teatro.