xoves, 8 outubro 2009

O alcalde anuncia que a número dous do Ministerio de Industria visitará en novembro Citroën e astaleiros de Vigo

Abel Caballero avanzou este xoves que a Secretaria de Estado do Ministerio de Industria, Teresa Santero, visitará a cidade o próximo 10 de novembro para "ratificar o compromiso do Ministerio" coa industria naval e da automoción de Vigo. O alcalde recordou que Industria concedeu 74 millóns de euros ao plan de futuro de Citroën en Vigo, "a axuda máis importante dada a ningunha factoría de automóbiles de España".

Abel Caballero insta á Xunta á "apertura inmediata" do albergue e reitera a oferta de cesión da escola de hostelería

xoves, 8 out 2009

O alcalde apremiou á Xunta de Galicia a que "asuma as súas competencias" e proceda á apertura dun albergue na cidade; de modo provisional no edificio da Gota de Leite e, previa cesión da titularidade dos inmobles, de xeito definitivo na Escola de Hostelería do Berbés, tal e como ofreceuno Abel Caballero á Consellería de Traballo e Benestar.

María Méndez acusa á Xunta de incumprir o seu compromiso e "deixar tiradas na rúa" a 300 persoas sen teito en Vigo

xoves, 8 out 2009

A concelleira de Benestar Social, María Méndez, acusou este xoves á Xunta de "deixar tiradas na rúa a 300 persoas sen teito", en referenza ás declaracións expresadas onte pola conselleira de Traballo e Benestar Social, Beatriz Mato, nas que aseguraba que non abriría o edificio da Gota de Leite como centro provisorio de emerxencia social. Asemade, a concelleira nacionalista criticou o incumprimento por parte da Xunta do convenio de colaboración entre o anterior vicepresidente, Anxo Quintana, e a anterior alcaldesa da cidade, Corina Porro, na que se recollía expresamente a posta en marcha desa infraestrutura.

Chus Lago presenta a cuarta edición do "Vigo Camiño a Camiño", con novas actividades de educación ambiental

xoves, 8 out 2009

A Concellería de Medioambiente inicia a próxima semana os percorridos do programa "Vigo Camiño a Camiño", que na pasada edición reuníu a un total de 4.000 persoas. Lago indicou que retomaranse as rutas máis demandadas, como a das Illas Cíes, e ampliarase a información ambiental coa identificación de especies invasoras e a presenza de micólogos. 13 rutas que contarán con 40 profesionais da oceanografía, bioloxía e forestal, entre outros.

Xa están esgotadas as invitacións para as visitas teatralizadas ao Museo Quiñones de León

xoves, 8 out 2009

As invitacións para asistir ás visitas teatralizadas "Misterio no museo" das 13 sesións que terán lugar no mes de outubro e novembro están xa esgotadas, segundo informou este xoves o concelleiro de Patrimonio Histórico, Eudosio Álvarez. Ao respecto, o edil nacionalista salientou que se trata dun "novo éxito da iniciativa", xa que en menos de dúas xornadas se esgotaron as 400 entradas postas a disposición do público.

Educación do Concello de Vigo pon en marcha o novo programa formativo da Escola Municipal de Teatro<br />

xoves, 8 out 2009

A Escola Municipal de teatro de Vigo abre o seu prazo de matrícula ata o vindeiro 16 de outubro para o curso escolar 2009/2010, e as solicitudes poden presentarse directamente nas dependencias do Servizo Municipal de Educación.A oferta didáctico teatral é variada, aberta a persoas de 6 anos en diante, e atende a todos os colectivos con inquedanzas artísticas.

Xabier Alonso insta á Xunta a cumprir o convenio co Concello de Vigo e reformar as pistas de atletismo

xoves, 8 out 2009

O concelleiro de Deportes, Xabier Alonso, demandou hoxe á Xunta que cumpra os seus compromisos con Vigo e inicie a reforma integral das pistas de atletismo. O concelleiro afirmou que esta reforma está contemplada nun convenio entre o Concello de Vigo e a Xunta, polo que a administración local asumía a construción dun polideportivo en Candeán e a autonómica comprometíase a facer unha reforma integral das pistas de atletismo de Balaídos.<br />

El alcalde anuncia que la número dos del Ministerio de Industria visitará en noviembre Citroën y astilleros de Vigo

xoves, 8 out 2009

Abel Caballero avanzó este jueves que la Secretaria de Estado del Ministerio de Industria, Teresa Santero, visitará la ciudad el próximo 10 de noviembre para "ratificar el compromiso del Ministerio" con la industria naval y de la automoción de Vigo. El alcalde recordó que Industria concedió 74 millones de euros al plan de futuro de Citroën en Vigo, "la ayuda más importante dada a ninguna factoría de automóviles de España".

María Méndez acusa a la Xunta de incumplir su compromiso y "dejar tiradas en la calle" a 300 personas sin techo en Vigo

xoves, 8 out 2009

La concejala de Bienestar Social, María Méndez, acusó este jueves a la Xunta de "dejar tiradas en la calle a 300 personas sin techo", en referencia a las declaraciones expresadas ayer por la consejera de Trabajo y Bienestar Social, Beatriz Mato, en las que aseguraba que no abriría el edificio de la Gota de Leche como centro provisional de emergencia social. También, la concejala nacionalista criticó el incumplimiento por parte de la Xunta del convenio de colaboración entre el anterior vicepresidente, Anxo Quintana, y la anterior alcaldesa de la ciudad, Corina Porro, en la que se recogía expresamente la puesta en marcha de esa infraestructura.

Chus Lago presenta la cuarta edición del "Vigo Camino a Camino", con jóvenes actividades de educación ambiental

xoves, 8 out 2009

La Concejalía de Medioambiente inicia la próxima semana los recorridos del programa "Vigo Camino a Camino", que en la pasada edición reunió a un total de 4.000 personas. Lago indicó que se retomarán las rutas más demandadas, como la de las Islas Cíes, y se ampliará la información ambiental con la identificación de especies invasoras y la presencia de micólogos. 13 rutas que contarán con 40 profesionales de la oceanografía, biología y forestal, entre otros.

Educación del Ayuntamiento de Vigo pone en marcha el nuevo programa formativo de la Escuela Municipal de Teatro<br />

xoves, 8 out 2009

La Escuela Municipal de teatro de Vigo abre su plazo de matrícula hasta el próximo 16 de octubre para el curso escolar 2009/2010, y las solicitudes pueden presentarse directamente en las dependencias del Servicio Municipal de Educación. La oferta didáctico-teatral es variada, abierta a personas de 6 años en adelante, y atiende la todos los colectivos con inquietudes artísticas.

Ya están agotadas las invitaciones para las visitas teatralizadas al Museo Quiñones de León

xoves, 8 out 2009

Las invitaciones para asistir a las visitas teatralizadas "Misterio en el museo" de las 13 sesiones que tendrán lugar en el mes de octubre y noviembre están ya agotadas, según informó este jueves el concejal de Patrimonio Histórico, Eudosio Álvarez. Al respeto, el edil nacionalista destacó que se trata de uno "nuevo éxito de la iniciativa", ya que en menos de dos jornadas se agotaron las 400 entradas puestas la disposición del público.

Xabier Alonso insta a la Xunta a cumplir el convenio con el Ayuntamiento de Vigo y reformar las pistas de atletismo

xoves, 8 out 2009

El concejal de Deportes, Xabier Alonso, demandó hoy a la Xunta que cumpla sus compromisos con Vigo e inicie la reforma integral de las pistas de atletismo. El concejal afirmó que esta reforma está contemplada en un convenio entre el Ayuntamiento de Vigo y la Xunta, por lo que la administración local asumía la construcción de un polideportivo en Candeán y la autonómica se comprometía a hacer una reforma integral de las pistas de atletismo de Balaídos.<br />

Abel Caballero instó a la Xunta a la "apertura inmediata" del albergue y reitera la oferta de cesión de la escuela de hostelería

xoves, 8 out 2009

El alcalde instó a la Xunta de Galicia a que "asuma sus competencias" y proceda a la apertura de un albergue en la ciudad; de modo provisional en el edificio de la Gota de Leche y, previa cesión de la titularidad de los inmuebles, de manera definitiva en la Escuela de Hostelería del Berbés, tal y como lo ofreció Abel Caballero a la Consejería de Trabajo y Bienestar.