Escoitar
Pomoción Económica e Emprego

Selección monitor/a do Programa "Vigo Medio Natural"

Selección de Monitor/a Medioambientais para impartir o Curso de "Prevención de Riscos Laborais no sector Agroforestal"

venres, 2 out 2009
Presentación de solicitudes:
Prazo: dende o día 5 de octubro ata o 16 de octubro de 2009.
Lugar de presentación: Rexistro Xeral do Concello de Vigo. Praza do Rei s/n. (Vigo). Dirixido ao servizo de Promoción Económica, Emprego e Participación Cidadá.
Horario de entrega: De 9:00 a 13:00 horas.
Documentación: Xunto coa instancia achegaráse, fotocopia do D.N.I. ,Curriculum Vitae, proposta de contidos para o curso e presuposto.
Datos dos Cursos: Formación Mixta
Denominación: Prevención de Riscos Laborais no sector Agroforestal.
170 horas (80h presenciais e 90h distancia)