Escoitar
Promoción Económica e Emprego

Selección de alumnos/as para os cursos do proxecto "Vigo Medio Natural"

<br />

venres, 2 out 2009
Prevención de Riscos Laborais no Sector Agroforestal:
170 horas totais da acción formativa
(80h presenciais e 90h a distancia)
Data de inicio: 02/11/2009.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Mediante instancia solicitando participar no proceso de selección, .
Prazo: Do día 5 de outubro ata o 20 de outubro de 2009
Presentación: Rexistro Xeral do Concello de Vigo. Praza do Rei s/n. (Vigo). Dirixido ao Servizo de Promoción Económica e Emprego.
Horario de entrega: De 9:00 a 13:00 horas.
Documentación: Xunto coa instancia achegarase a documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos xerais ( Traballadores/as en activo ) e específicos establecidos nas presentes bases .

Recollida de bases e impresos no servizo de Información do Concello.