venres, 27 marzo 2009

Medalla da Cidade e Vigueses Distinguidos 2009

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, outorgaralle a Medalla da Cidade ao Corpo de Bombeiros de Vigo no transcurso do acto de conmemoración da Reconquista da cidade que terá lugar o día 27 de marzo na Estación Marítima. Na cerimonia o alcalde tamén entregará os galardóns ás viguesas e vigueses distinguidos correspondentes ao ano 2009. Os persoeiros e colectivos que recibirán a distinción son Antonio Heredero Guzmán; Antonio Quesada Porto; Asociación de Tradutores en Lingua Galega (ATG); Club de campo de Vigo; Colexio Mariano; Encarna Álvarez García e Organización Nacional de Cegos de españa en Vigo (ONCE)

Os actos centrais da festa da Reconquista comezan o venres cun concerto na praza do Berbés

venres, 27 mar 2009

A celebración dun concerto na praza do Berbés o venres 27, ás 22.30 horas, dará o pistoletazo de saída aos actos centrais do Bicentenario da Reconquista, que se prolongarán durante toda esta fin de semana. Na presentación do programa, no que participaron o tenente de alcalde, o concelleiro de Cultura e o presidente da Asociación Veciñal do Casco Vello, Santi Domínguez convidou a todos os vigueses e viguesas a achegarse o sábado ao Casco Vello, xa que coinciden o día no que "se cumpren 200 anos de que Vigo se reconquistou a si mesma" e o día que terá lugar a representación do acontecemento histórico da Reconquista da cidade.<br />

O tenente de alcalde salienta a atención de emerxencia que presta o novo centro para mulleres vítimas de malos tratos

venres, 27 mar 2009

O tenente de alcalde, Santi Domínguez, e a concelleira de Igualdade, Iolanda Veloso, visitaron hoxe o Centro de Emerxencia para Mulleres en Situación de Violencia de Xénero, no que desde a súa posta en servizo no mes de xaneiro ingresaron xa 25 persoas. Santi Domínguez explicou que nestes meses de funcionamento o centro está respostando aos obxectivos marcados cando se decidiu modificar o sistema de acollemento ás mulleres vítimas de malos tratos. <br />

Medalla de la Ciudad y Vigueses Distinguidos 2009

venres, 27 mar 2009

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, le otorgará la Medalla de la Ciudad al Cuerpo de Bomberos de Vigo en el transcurso del acto de conmemoración de la Reconquista de la ciudad que tendrá lugar el día 27 de marzo en la Estación Marítima. En la ceremonia el alcalde también entregará los galardones a las viguesas y vigueses distinguidos correspondientes al año 2009. Las figuras y colectivos que recibirán la distinción son Antonio Heredero Guzmán; Antonio Quesada Puerto; Asociación de Traductores en Lengua Gallega (ATG); Club de campo de Vigo; Colegio Mariano; Encarna Álvarez García y Organización Nacional de Ciegos de españa en Vigo (ONCE)

Los actos centrales de la fiesta de la Reconquista comienzan el viernes con un concierto en la plaza del Berbés

venres, 27 mar 2009

La celebración de un concierto en la plaza del Berbés el viernes 27, a las 22.30 horas, dará el pistoletazo de salida a los actos centrales del Bicentenario de la Reconquista, que se prolongarán durante todo este fin de semana. En la presentación del programa, en el que participaron el teniente de alcalde, el concejal de Cultura y el presidente de la Asociación Vecinal del Casco Viejo, Santi Domínguez invitó a todos los vigueses y viguesas a acercarse el sábado al Casco Viejo, ya que coinciden el día en el que "se cumplen 200 años en que Vigo se reconquistó a sí misma" y el día que tendrá lugar la representación del acontecimiento histórico de la Reconquista de la ciudad.<br />

El teniente de alcalde destaca la atención de emergencia que presta el nuevo centro para mujeres víctimas de maltratos

venres, 27 mar 2009

El teniente de alcalde, Santi Domínguez, y la concejala de Igualdad, Iolanda Veloso, visitaron hoy el Centro de Emergencia para Mujeres en Situación de Violencia de Género, en el que desde su puesta en servicio en el mes de enero ingresaron ya 25 personas. Santi Domínguez explicó que en estos meses de funcionamiento el centro está respostando a los objetivos marcados cuando se decidió modificar el sistema de acogimiento a las mujeres víctimas de maltratos. <br />