luns, 23 marzo 2009

A rúa Barcelona será de dobre dirección e Urzáiz péchase en sentido descendente

luns, 23 mar 2009

O alcalde, Abel Caballero, presentou este luns os plans de tráfico alternativos para os seis meses que durarán os traballos de humanización do entorno de POVISA e de Urzáiz, que se inician mañá martes. En sentido descendente, Urzáiz queda pechado, absorbendo o tráfico Pizarro e Brasil; mentres que, nas inmediacións do Policlínico, Barcelona e a Gran Vía terán a mesma función.

Santi Domínguez salienta a calidade do proxecto educativo das galescolas na visita ao centro da rúa Palencia

luns, 23 mar 2009

O tenente de alcalde, Santi Domínguez, salientou este luns a calidade do proxecto educativo das galescolase e a a profesionalidade das persoas que traballan na rede pública de centros destinados a nenos e nenas de 0 a 3 anos. O nacionalista así o subliñou na visita que realizou ás instalacións da galescola ubicada na rúa Palencia, na que tamén participaron María Méndez, concelleira de Benestar Social, e Iolanda Veloso, concelleira de Igualdade.

No marco do Día Mundial da Auga

O alcalde de Vigo e aqualia entregan os premios do Concurso de Debuxo "A agua, o meu mundo e as miñas cores"

luns, 23 mar 2009

O alcalde, Abel Caballero e a Concelleira de Vías e Obras, Isaura Abelairas acompañados polo Director Territorial de aqualia José Luís García Ibáñez e o Director UTE Vigo, José María Ardoy, foron os encargados de entregar este luns os premios aos 10 alumnos dos 9 colexios ganadores nas diferentes categorías do concurso.

La calle Barcelona será de doble dirección y Urzáiz se cierra en sentido descendente

luns, 23 mar 2009

El alcalde, Abel Caballero, presentó este lunes los planes de tráfico alternativos para los seis meses que durarán los trabajos de humanización del entorno de POVISA y de Urzáiz, que se inician mañana martes. En sentido descendente, Urzáiz queda cerrado, absorbiendo el tráfico Pizarro y Brasil; mientras que, en las cercanías del Policlínico, Barcelona y la Gran Vía tendrán la misma función.

Santi Domínguez destaca la calidad del proyecto educativo de las galescuelas en la visita al centro de la calle Palencia

luns, 23 mar 2009

El teniente de alcalde, Santi Domínguez, destacó este lunes la calidad del proyecto educativo de las galescuelas y la profesionalidad de las personas que trabajan en la red pública de centros destinados a niños y niñas de 0 a 3 años. El nacionalista así lo subrayó en la visita que realizó a las instalaciones de la galescuela ubicada en la calle Palencia, en la que también participaron María Méndez, concejala de Bienestar Social, e Iolanda Veloso, concejala de Igualdad.

En el marco del Día Mundial del agua

El alcalde de Vigo y aqualia entregan los premios del Concurso de Dibujo "El agua, mi mundo y mis colores"

luns, 23 mar 2009

El alcalde, Abel Caballero y la Concejala de Vías y Obras, Isaura Abelairas acompañados por el Director Territorial de aqualia José Luís García Ibáñez y el Director UTE Vigo, José María Ardoy, fueron los encargados de entregar este lunes los premios a los 10 alumnos de los 9 colegios ganadores en las diferentes categorías del concurso.