Escoitar
Recadación Voluntaria

Taxa de Lixo-Vivendas e Taxa de Exaccións Unificadas Industriais.

<br />

venres, 4 mai 2007
De acordo co art. 36.3 da Ordenanza fiscal xeral deste Concello, establécese a data límite para a admisión de solicitudes de altas, modificacións e baixas de domiciliacións das taxas pola recollida do lixo, vivenda e exaccións unificadas industriais (EUI) do 2007, ata o 7 de maio do presente ano.