Escoitar

Xunta de Goberno Local

venres, 4 mai 2007
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 7 DE MAIO DE 2007.

1.- Acta da sesión ordinaria do 16 de abril de 2007.

BENESTAR SOCIAL
2.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo Servizo de Benestar Social durante o mes de decembro de 2006. Expte. 19394/301.

3.- Prestación do Servizo de Axuda no fogar: alta exptes. 23/1505, 22/1615.

4.- Prestación do Servizo de Centro de Día para persoas mairoes: alta exptes. 12/1116, 22/2085,

DEPORTES
5.- Solicitude da Produçao de Actividades Deportivas coa colaboración da Federación Galega de Ciclismo para organizar o II Gran Premio Paredes Rota do Móveis os días 17 e 18 de maio de 2007. Expte. 6945/333.

6.- Solicitude da Asociación Veciñal Cristo da Victoria de Coia de autorización para desenvolver a XXIX Media Maratón Popular de Coia o 20.05.07. Expte. 6946/333.

7.- Solicitude do ANPAS Sobreira Valadares e Igrexa Valadares para organizar o Cross Escolar nos arredores destes centros escolares o día 13.05.07. Expte. 6947/333.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
8.- Solicitude de Dª. Carmen Nogueira Rouco de descatalogación dun ramal con orixe no camiño Muxenas. Expte. 17328/240. Desestimada.

9.- Reclamación de Dª. Ana María Castro Alfaya de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 800/243. Desestimada.

10.- Reclamación de Dª. Mª Obdulia Villar Donsión de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 805/243. Desestimada.

11.- Reclamación de Dª. María Lidia Carbajo Iglesias de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 941/243. Desestimada.

12.- Reclamación de Dª. Ana Portela Otero de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 989/243. Desestimada.

13.- Reclamación de Dª Dolores del Pilar Graña Garvi de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 14624/240. Desestimada.

14.- Dar conta da acta de recepción das obras de "Conservación no aparcamento da Porta do Sol". Expte. 14714/240.

PERSOAL
15.- Solicitude de excedencia voluntaria por interes particular do funcionario D. José Manuel Bautista Faraldo. Expte. 17264/220.

URBANISMO
16.- Rectificación do convenio de recoñecemento do aproveitamento cos propietarios das parcelas nº 3, 5, 7, 17, 19 e 21 do Proxecto expropiatorio de ensanchamento da rúa Severino Cobas. Expte. 156/413.

VIAS E OBRAS
17.- Devolución de fianza a Zara España S.A. constituída pola ocupación da vía pública cun valado de obra na rúa Urzáiz nº 24. Expte. 26102/511.

18.- Devolución de fianza a Stradivarius España S.A. constituída pola ocupación da vía pública cun valado de obra na rúa Urzáiz nº 28. Expte. 26103/511.

XUVENTUDE
19.- Proxecto do convenio para desenvolver un Programa de Dinamización Infantil e Xuvenil entre o Concello de Vigo e a Asociación Veciñal, Cultural e Deportiva de Lavadores. Expte.1841/336.

20.- Rogos e preguntas.