mércores, 18 xaneiro 2012

O alcalde propón á Xunta de Galicia cofinanciar as reformas necesarias nos colexios públicos de Vigo

Nunha reunión con directores de colexios públicos de Vigo de Infantil e Primaria, Abel Caballero indicou que remitirá novamente ao goberno autonómico o listado de melloras pendentes nos centros públicos vigueses, estimadas en 22 millóns de euros, e "se o fan, estamos dispostos a cooperar no financiamento". O rexedor recordou que, no anterior mandato, o Concello adicou 12,5 millóns á educación pública de Vigo e "o noso plantexamento é aumentalo" no actual.

O Concello cooperará cos propietarios de 600 vivendas de Coia para dotar a 74 edificios de ascensores

mércores, 18 xan 2012

Abel Caballero avanzou a súa intención de liderar un proxecto que permita que 600 vivendas de Coia, de edificios dos anos 50 e 60, dispoñan de ascensor interior. O obxectivo é que propietarios e Concello, con axudas do Plan Estatal de Vivenda e Rehabilitación, cooperen na busca de fórmulas de finazamento para viabilizar unha iniciativa da que se beneficiarían a 1.500 veciños da zona.

Últimos días da exposición YOU ARE NOT ALONE no MARCO<br />

mércores, 18 xan 2012

O MARCO clausura o vindeiro domingo 22 de xaneiro a exposición YOU ARE NOT ALONE, mostra colectiva, coproducida por MARCO, Fundación ArtAids e Fundació Joan Miró, e que reúne obras de 18 artistas contemporáneos de todo o mundo, cunha mirada innovadora sobre a causa, as consecuencias e o contexto actual do VIH/SIDA, así como sobre as formas para combatelo. Con motivo da clausura o venres, ás 12 horas, terá lugar un acto simbólico de concienciación no que o Grupo Imán confeccionará nas escaleiras do MARCO un grande lazo vermello mediante a técnica do trencadís.

El alcalde propone a la Xunta de Galicia coofinanciar las reformas necesarias en los colegios públicos de Vigo

mércores, 18 xan 2012

En una reunión con directores de colegios públicos de Vigo de Infantil y Primaria, Abel Caballero indicó que remitirá nuevamente al gobierno autonómico el listado de avances pendientes en los centros públicos vigueses, estimadas en 22 millones de euros, y "si lo hacen, estamos dispuestos a cooperar en la financiación". El regidor recordó que, en el anterior mandato, el Ayuntamiento dedicó 12,5 millones a la educación pública de Vigo y "nuestro planteamiento es aumentarlo" en el actual.

El Ayuntamiento cooperará con los propietarios de 600 viviendas de Coia para dotar a 74 edificios de ascensores

mércores, 18 xan 2012

Abel Caballero avanzó su intención de liderar un proyecto que permita que 600 viviendas de Coia, de edificios de los años 50 y 60, dispongan de ascensor interior. El objetivo es que propietarios y Ayuntamiento, con ayudas del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación, cooperen en la busca de fórmulas de finaciamiento para viabilizar una iniciativa de la que se beneficiarían a 1.500 vecinos de la zona.

Últimos días de la exposición YOU ARE NOT ALONE en el MARCO<br />

mércores, 18 xan 2012

El Marco clausura el próximo domingo 22 de enero la exposición YOU ARE NOT ALONE, muestra colectiva, coproducida por MARCO, Fundación ArtAids y Fundació Joan Miró, y que reúne obras de 18 artistas contemporáneos de todo el mundo, con una mirada innovadora sobre la causa, las consecuencias y el contexto actual del VIH/SIDA, así como sobre las formas para combatirlo. Con motivo de la clausura el viernes, a las 12 horas, tendrá lugar un acto simbólico de concienciación en el que el Grupo Imán confeccionará en las escaleras del MARCO un gran lazo rojo mediante la técnica del trencadís.