xoves, 19 xaneiro 2012

Urbanismo concede licenza de obra a tres edificios cun investimento próximo aos 5 millóns de euros

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, informou en rolda de prensa dos asuntos abordados no Consello da Xerencia municipal de Urbanismo celebrado este xoves, e que deu licenza para a construción de tres edificios de nova construción nas rúas Ruiseñor, Panamá e Pastora. O investimento nos inmobles -que incluirán 50 vivendas- aproxímase aos 5 millóns. As licenzas de obra outorgadas polo Concello esta semana ascenderon a 13.

O alcalde garante apoio municipal para a expansión de Coren na cidade

xoves, 19 xan 2012

Abel Caballero reuníuse este xoves coa Directora Executiva da compañía, a señora Gómez Franqueira, quen transmitiulle ao alcalde a intención de Coren de continuar coa súa expansión comercial en Vigo, en particular abrindo dous novos establecementos en Venezuela e na Avenida da Hispanidade. Segundo revelou o rexedor, Vigo é "opción estratéxica" para o plan de empresa de Coren.

Chus Lago presenta un "Camiño a Camiño" para todas as idades e cunha ampla oferta de actividades

xoves, 19 xan 2012

A concelleira de Medioambiente presentou este xoves a programación do primeiro trimestr desta popular iniciativa de saúde e educación ambiental, que desta volta continúa cos roteiros pola cidade e suma novas saídas fóra do municipio, programa actividades específicas para a xuventude e a infancia, e engade un novo apartado de cursos e voluntariado ambiental.

Urbanismo concede licencia de obra a tres edificios con una inversión próxima a los 5 millones de euros

xoves, 19 xan 2012

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, informó en rueda de prensa de los asuntos abordados en el Consejo de la Gerencia municipal de Urbanismo celebrado este jueves, y que dió licencia para la construcción de tres edificios de joven construcción en las calles Ruiseñor, Panamá y Pastora. La inversión en los inmuebles -que incluirán 50 viviendas- se aproxima a los 5 millones. Las licencias de obra otorgadas por el Ayuntamiento esta semana ascendieron a 13.

El alcalde garantiza apoyo municipal para la expansión de Coren en la ciudad

xoves, 19 xan 2012

Abel Caballero se reunió este jueves con la Directora Ejecutiva de la compañía, la señora Gómez Franqueira, quien le transmitió al alcalde la intención de Coren de continuar con su expansión comercial en Vigo, en particular abriendo dos nuevos establecimientos en Venezuela y en la Avenida de la Hispanidad. Segundo reveló el regidor, Vigo es "opción estratégica" para el plan de empresa de Coren.

Chus Lago presenta un "Camino a Camiño" para todas las edades y con una amplia oferta de actividades

xoves, 19 xan 2012

La concejal de Medioambiente presentó este jueves la programación del primer trimestre de esta popular iniciativa de salud y educación ambiental, que de esta vuelta continúa con las rutas por la ciudad y suma nuevas salidas fuera del municipio, programa actividades específicas para la juventud y la infancia, y añade un nuevo apartado de cursos y voluntariado ambiental.