venres, 20 xaneiro 2012

Caballero presenta unha nova aplicación para coñecer en tempo real a frecuencia de paso do autobús urbano

O alcalde presentou este venres "Bus Vigo", a nova aplicación para móbiles Android de VITRASA que permitirá ao usuario coñecer en tempo real a frecuencia de paso dos autobuses, localizar a parada máis próxima e calcular a mellor ruta para desprazarse en bus pola cidade. Esta ferramenta é totalmente gratuíta, sinxela e intuitiva, coa que preténdese ampliar e mellorar as canles de información do transporte público de Vigo.

O alcalde téndelle a man á nova delegada da Xunta de Galicia en Vigo

venres, 20 xan 2012

Tras o nomeamento onte de María José Bravo como nova delegada da Xunta de Galicia en Vigo, en substitución de Lucía Molares, Abel Caballero quixo este venres darlle a benvida e tenderlle a man desde o goberno local. O alcalde agarda que Bravo cumpra a súa "función" e "convenza á Xunta para que faga o que Vigo necesita", tras o que desexoulle sorte a Molares na súa nova etapa profesional en Madrid.

O rexedor repasa a situación das dotacións xudiciais na cidade con responsables de CCOO

venres, 20 xan 2012

Abel Caballero mantivo na mañá de hoxe venres unha reunión con responsables de xustiza de CCOO para analizar e contrastar opinións sobre a situación que atravesa este servizo público na cidade. O rexedor, entre outras cuestións, trasladoulles a situación real no que se atopa o proxecto da Cidade da Xustiza dous días despois de que o Concello recibira o documento de xeito oficial por primeira vez, cun retraso de máis de tres anos. Reiteroulles que a pretensión da Xunta é que o Concello asuma unha "competencia impropia para que non temos finanzamento", puntualizou.

Os fondos recadados en concepto de dereitos de inscrición destinaranse integramente a unha escola de pícaros discapacitados na India

VII edición dos Premios Honoríficos David Russell para novos talentos

venres, 20 xan 2012

O Conservatorio Profesional de Música de Vigo (rúa Fotógrafo Felipe Prósperi s/n) celebra este fin de semana o sábado 21 e o domingo 22 a sétima edición dos Premios Honoríficos "David Russell" para novos talentos. Os concertos son abertos ao público, de entrada gratuíta, e levaranse a cabo no auditorio do Conservatorio.

Caballero presenta una nueva aplicación para conocer en tiempo real la frecuencia de paso del autobús urbano

venres, 20 xan 2012

El alcalde presentó este viernes "Bus Vigo", la joven aplicación para móviles Android de VITRASA que permitirá al usuario conocer en tiempo real la frecuencia de paso de los autobuses, localizar la parada más próxima y calcular la mejor ruta para desplazarse en bus por la ciudad. Esta herramienta es totalmente gratuita, sencilla e intuitiva, con la que se pretende ampliar y mejorar los canales de información del transporte público de Vigo.

El alcalde le tiende la mano a la nueva delegada de la Xunta de Galicia en Vigo

venres, 20 xan 2012

Tras el nombramiento ayer de María José Bravo cómo nueva delegada de la Xunta de Galicia en Vigo, en relevo de Lucía Molar, Abel Caballero quiso este viernes darle la bienvenida y tenderle a mano desde el gobierno local. El alcalde espera que Bravo cumpla su "función" y "convenza a la Junta para que haga lo que Vigo necesita", tras lo que le deseó suerte a Molares en su nueva etapa profesional en Madrid.

El regidor repasa la situación de las dotaciones judiciales en la ciudad con responsables de CCOO

venres, 20 xan 2012

Abel Caballero mantuvo en la mañana de hoy viernes una reunión con responsables de justicia de CCOO para analizar y contrastar opiniones sobre la situación que atraviesa este servicio público en la ciudad. El regidor, entre otras cuestiones, les trasladó la situación real en el que se encuentra el proyecto de la Ciudad de la Justicia dos días después de que el Ayuntamiento había recibido el documento de manera oficial por primera vez, con un retraso de más de tres años. Les reiteró que la pretensión de la Junta es que el Ayuntamiento asuma una "competencia impropia para el que no tenemos financiamiento", puntualizó.

Los fondos recaudados en concepto de derechos de inscripción se destinarán íntegramente a una escuela de niños discapacitados en la India

VII edición de los Premios Honoríficos David Russell para jóvenes talentos

venres, 20 xan 2012

El Conservatorio Profesional de Música de Vigo (calle Fotógrafo Felipe Prósperi s/n) celebra este fin de semana, el sábado 21 y el domingo 22, la séptima edición de los Premios Honoríficos "David Russell" para jóvenes talentos. Los conciertos son abiertos al público, de entrada gratuita, y se llevarán a cabo en el auditorio del Conservatorio.