venres, 13 marzo 2009

As obras do Plan E empregarán a 1.500 persoas en Vigo

Na súa visita ás obras de humanización da rúa Coruña, o alcalde, Abel Caballero, fixo balance este venres dos proxectos adxudicados do "Plan Zapatero" e incidiu en que as 42 obras do mesmo na cidade crearán case 1.500 empregos directos, aproximadamente un 40% máis dos esixidos nos pregos de condicións municipais.

Vigo apraza a presentación da súa candidatura para ser sede da Universiada de Verán

venres, 13 mar 2009

A Plataforma Cidadá por Universiada acordou hoxe que a cidade non opte finalmente a ser candidata á celebración da Universiada de Verán do ano 2015. Vigo manten, sen embargo, a vontade de presentarse noutras oportunidades. O tenente de alcalde, Santi Domínguez, anunciou por outra parte que a cidade foi elixida pola Federación Internacional de Deporte Universitario (FISU) para albergar o ano que vén a celebración do Forom FISU e o Campionato do Mundo Universitario de Taekwondo.

O alcalde visita o novo parque infantil de Maruja Mallo, que multiplicou os xogos e o seu tamaño

venres, 13 mar 2009

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, e a concelleira de Parques e Xardíns, Raquel Díaz, acudiron este venres ao renovado parque infantil localizado na Praza de Maruja Mallo, no Calvario, que cuadriplicou o seu tamaño, ampliou os xogos infantís e se completou cun xogo biosaudable para todas as idades. O investimento municipal ascendeu aos 60.000 euros.

Santi Domínguez inaugura nas Travesas unha nova edición do programa "Comercio na Rúa"

venres, 13 mar 2009

O tenente de alcalde e concelleiro de Comercio do Concello de Vigo, Santi Domínguez, salientou este venres a importancia de levar a cabo "iniciativas imaxinativas que permitan solventar a situación económica actual da mellor forma posible". O concelleiro así o afirmou no acto de inauguración dunha nova edición do programa "Comercio na Rúa", que organiza Tenencia de Alcaldía en colaboración coa asociación de comerciantes AETRAVI.

María Méndez salienta que o Servizo de Axuda no Fogar atendeu 689 persoas no 2008, un 20% máis que no 2007

venres, 13 mar 2009

A concelleira de Benestar Social, María Méndez, subliñou este venres que o Servizo de Axuda no Fogar atendeu un total de 689 persoas ao longo de todo o 2008, o que supón un incremento do 20% respecto ao 2007. A edil así o destacou no balance do servizo que leva a cabo o seu departamento a través dun convenio asinado coa Cruz Vermella de Vigo e que no 2008 contou cun orzamento de 1.475.000 euros, un 18,6% máis que no 2007.

Componse de poemas, esculturas, relatos, pinturas, cómics, contos e imaxes realizados por trina creadores e científicos<br /> A exposición foi presentada o pasado ano no Euroscience Open Forum de Barcelona<br /> <br />

O Museo do Mar inaugura NEUSTON, unha exposición que aúna ciencia e arte

venres, 13 mar 2009

O Museo do Mar acolle a partir do venres 13 de marzo, ás 20.00 horas, a exposición "Neuston. Experimento 1. Explorando a interface", onde se propón unha reflexión sobre o mar de Galicia dende un punto de vista científico e artístico. A mostra, coordinada por José Pintado co apoio do Museo do Mar, a consellería de Cultura e o Instituto de Investigacions Mariñas de Vigo (IIM), fai un percorrido polo universo mariño e animal, onde quince científicos e quince artistas chegan a un entendemento entre os seus mundos a través dunha linguaxe común.

Anuncio de Mobilidade e Seguridade

Redución de carrís na rúa Val Miñor

venres, 13 mar 2009

Ponse en coñecemento do público en xeral que por mor das obras de humanización, a realizar pola <br /> empresa EIRIÑA, reduciranse o número de carrís da rúa Val Miñor, manténdose o acceso aos garaxes, dende o mércores 18 de marzo de 2009 ás 11:00 horas e por un período aproximado de dous meses.<br />

Las obras del Plan E emplearán a 1.500 personas en Vigo

venres, 13 mar 2009

En su visita a las obras de humanización de la calle Coruña, el alcalde, Abel Caballero, hizo balance este viernes de los proyectos adjudicados del "Plan Zapatero" e incidió en que las 42 obras del mismo en la ciudad crearán casi 1.500 empleos directos, aproximadamente un 40% más de los exigidos en los pliegos de condiciones municipales.

Vigo aplaza la presentación de su candidatura para ser sede de la Universiada de Verano

venres, 13 mar 2009

La Plataforma Ciudadana por Universiada acordó hoy que la ciudad no opte finalmente a ser candidata a la celebración de la Universiada de Verano del año 2015. Vigo mantiene, sin embargo, la voluntad de presentarse en otras oportunidades. El teniente de alcalde, Santi Domínguez, anunció por otra parte que la ciudad fue elegida por la Federación Internacional de Deporte Universitario (FISU) para albergar el año que viene la celebración del Forom FISU y el Campeonato del Mundo Universitario de Taekwondo.

El alcalde visita el nuevo parque infantil de Maruja Mallo, que multiplicó los juegos y su tamaño

venres, 13 mar 2009

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, y la concejala de Parques y Jardines, Raquel Díaz, acudieron este viernes al renovado parque infantil localizado en la Plaza de Maruja Mallo, en el Calvario, que cuadriplicó su tamaño, amplió los juegos infantiles y se completó con un juego biosaludable para todas las edades. La inversión municipal ascendió a los 60.000 euros.

Santi Domínguez inaugura en las Traviesas una nueva edición del programa "Comercio en la Calle"

venres, 13 mar 2009

El teniente de alcalde y concejal de Comercio del Ayuntamiento de Vigo, Santi Domínguez, destacó este viernes la importancia de llevar a cabo "iniciativas imaginativas que permitan solventar la situación económica actual de la mejor forma posible". El concejal así lo afirmó en el acto de inauguración de una nueva edición del programa "Comercio en la Calle", que organiza Tenencia de Alcaldía en colaboración con la asociación de comerciantes AETRAVI.

María Méndez destaca que el Servicio de Ayuda en el Hogar atendió 689 personas en el 2008, un 20% más que en el 2007

venres, 13 mar 2009

La concejala de Bienestar Social, María Méndez, subrayó este viernes que el Servicio de Ayuda en el Hogar atendió un total de 689 personas a lo largo de todo el 2008, lo que supone un incremento del 20% respeto al 2007. La edil así lo destacó en el balance del servicio que lleva a cabo su departamento a través de un convenio firmado con la Cruz Roja de Vigo y que en el 2008 contó con un presupuesto de 1.475.000 euros, un 18,6% más que en el 2007.

Voluntariado inicia una campaña solidaria de donaciones de sangre y reforestación

venres, 13 mar 2009

Durante los días 16, 17 y 18 de marzo se habilitarán unidades móviles en Príncipe, en el Calvario y en la Plaza de América y se plantarán tantos árboles como donaciones se concentrarán en los Parques Forestales del Vixiador y de San Miguel de Oia. El edil de Participación Ciudadana, Santos Héctor, presentó este viernes la segunda edición de "Ayuda a vivir: dona sangre y planta un árbol".

Se compone de poemas, esculturas, relatos, pinturas, cómics, cuentos e imágenes realizados por treinta creadores y científicos<br /> La exposición fue presentada el pasado año en el Euroscience Open Forum de Barcelona

El Museo del Mar inaugura NEUSTON, una exposición que aúna ciencia y arte

venres, 13 mar 2009

El Museo del Mar acoge a partir del viernes 13 de marzo, a las 20.00 horas, la exposición "Neuston. Experimento 1. Explorando la interface", donde se propone una reflexión sobre el mar de Galicia desde un punto de vista científico y artístico. La muestra, coordinada por José Pintado con el apoyo del Museo del Mar, la consejería de Cultura y el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (IIM), hace un recorrido por el universo marino y animal, donde quince científicos y quince artistas llegan a un entendimiento entre sus mundos a través de un lenguaje común.

Anuncio de Movilidad y Seguridad

Reducción de carriles en la calle Val Miñor

venres, 13 mar 2009

Se pone en conocimiento del público en general que por mor de las obras de humanización, a realizar por la empresa <br /> EIRIÑA, se reducirán el número de carriles de la calle Val Miñor, manteniéndose el acceso a los garajes, desde el miércoles 18 de marzo de 2009 a las 11:00 horas y por un período aproximado de dos meses.<br />