Escoitar

Cursos de alfabetización dixital nas oficinas municipais de distrito

A Concellería de Emprego, Participacion Cidadá e Voluntariado programa para os meses de maio, xuño e setembro un curso de iniciación á Informática e Internet nos Centro Municipal de Casco Vello, Teis, Sains e Coruxo.

venres, 25 abr 2014
1.- Curso de Iniciación á Informática e Internet:

Requisitos: Sen coñecementos de Informática e non haber participado no mesmo curso con anterioridade.
Número de Horas: 40 horas
Días: 16, de luns a xoves
Horarios: de 16:30 a 19:00 (excepto C. Vello)

Días e Centros:
- Centro Municipal de Casco Vello:
do 5 ó 29 de maio de 2014
(de 17:30 a 20:00 horas)
- Centro Municipal de Teis:
do 2 ó 26 de xuño de 2014
- Centro Municipal de Saiáns:
do 30 de xuño ó 24 de xullo de 2014
- Centro Municipal de Coruxo:
do 1 ó 25 de setembro de 2014.

INFORMACIÓN E INSCRICIÓNS NO TELÉFONO 010

Requisitos: Os propios do curso e estar empadroado en Vigo