venres, 22 marzo 2013

O Concello habilita 1,5 millóns de euros para subvencionar entidades sen ánimo de lucro que creen emprego

Entidades sen ánimo de lucro de Vigo poderán acceder a subvencións para o fomento de emprego, unha iniciativa á que o Concello adica preto de 1,5 millóns de euros. Ese foi un dos asuntos aprobados na Xunta de Goberno local deste venres, na que tamén se adxudicou a contratación do servizo de mantemento e reparación dos contedores soterrados, por un importe de 101.757,03 euros.

O alcalde apela ao diálogo para chegar a acordo co Porto polo canon do túnel de Beiramar

venres, 22 mar 2013

Abel Caballero reiterou hoxe venres a vontade de diálogo do Concello para buscar acordos respecto as taxas polo uso do túnel de Beiramar, propoñendo un encontro entre a directora da Autoridade Portuaria e o concelleiro de Fomento. Tal e como explicou o rexedor, a Xunta de Goberno Local deu conta hoxe luns do recurso de reposición contra estas liquidacións realizadas polo organismo portuario.

Convocatoria específica para a concesión de subvencións a entidades deportivas de Vigo tempada 2012/2013

venres, 22 mar 2013

A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 22 de febreiro de 2013, adoptou o seguinte acordo: Aprobar as Bases e a Convocatoria para a concesión de subvencións a entidades deportivas de Vigo en relación á súa actividade deportiva da tempada 2012/2013 (BOP 11 de marzo de 2013), e a tal fin destina no seu orzamento do ano 2013 con cargo á partida orzamentaria 3410.489.00.00 "Subvencións a clubs e entidades sen fin de lucro, un importe total de 600.000,00 euros (seis centos mil euros).