martes, 24 abril 2012

O goberno local reservará prazas de aparcamento para deixar e recoller pacientes de POVISA

O concelleiro de Transporte, Carlos Font, anunciou este martes a reserva de catro prazas de aparcamento en Gran Vía 120 para deixar e recoller pacientes do centro, co obxectivo de "facilitar" o acceso dos usuarios. No horario habitual de POVISA, estará permitido parar un máximo de cinco minutos neste espazo. Xunto ás prazas, o Concello habilitará outras dúas para persoas de mobilidade reducida e unha parada de taxis.

Os interesados poden formalizar a súa inscrición en "www.cemv.vigo.org" antes do 26 de abril

O Consello escolar Municipal de Vigo organiza as "Xornadas sobre convivencia escolar"

martes, 24 abr 2012

A celebrar durante os días 4 e 5 de maio no Paraninfo do IES Santa Irene, serán un lugar para a reflexión, o intercambio de experiencias e a posta en común de estratexias que permitan afondar na prevención e encarar satisfactoriamente as diferentes situacións de conflito que se produzan no ámbito educativo.

A Fundación Laxeiro presenta "Do idilio á diáspora. Modernidade e compromiso na pintura galega de Castelao a Seoane" de Carlos Lopez Bernárdez<br />

martes, 24 abr 2012

O mércores, 25 de abril, terá lugar a presentación do libro Do idilio á diáspora, modernidade e compromiso na pintura galega de Castelao a Seoane, escrito por Carlos López Bernárdez. Unha novidade editorial de Nigra Trea na que se fai unha análise da evolución da plástica galega desde os albores do século XX até os anos cincuenta.Será ás 20 horas na sede da Fundación Laxeiro.

Nova sesión dos "Cafés Literarios"

martes, 24 abr 2012

A profesora da Universidade de Vigo Mari A. Lires comentará o libro "Los hombres que no amaban a las mujeres" de Stieg Larsson durante a sesión dos "Cafés Literarios" que terá lugar o mércores 25 de abril de 18:00 a 20:00 horas no Centro de Documentación da rúa Joaquín Yáñez 6,2º andar. O club de lectura do Centro de Documentación e Recursos Feministas está formado por un grupo de persoas animadas polo gusto á lectura.

El gobierno local reservará plazas de aparcamento para dejar y recoger pacientes de POVISA

martes, 24 abr 2012

El concejal de Transporte, Carlos Font, anunció este martes a reserva de cuatro plazas de aparcamento en Gran Vía 120 para dejar y recoger pacientes del centro, con el objetivo de "facilitar" el acceso de los usuarios. En el horario habitual de POVISA, estará permitido parar un máximo de cinco minutos en este espacio. Junto a las plazas, el Ayuntamiento habilitará otras dos para personas de movilidad reducida y una parada de taxis.

Los interesados pueden formalizar su inscripción en "www.cemv.vigo.org" antes del 26 de abril

El Consejo escolar Municipal de Vigo organiza las "Jornadas sobre convivencia escolar"

martes, 24 abr 2012

A celebrar durante los días 4 y 5 de mayo en el Paraninfo del IES Santa Irene, serán un lugar para la reflexión, el intercambio de experiencias y la puesta en común de estrategias que permitan afondar en la prevención y encarar satisfactoriamente las diferentes situaciones de conflicto que se produzcan en el ámbito educativo.

La Fundación Laxeiro presenta "Del idilio a la diáspora. Modernidad y compromiso en la pintura gallega de Castelao a Seoane" de Carlos Lopez Bernárdez<br />

martes, 24 abr 2012

El miércoles, 25 de abril, tendrá lugar la presentación del libro Del idilio a la diáspora, modernidad y compromiso en la pintura gallega de Castelao a Seoane, escrito por Carlos López Bernárdez. Una novedad editorial de Nigra Trea en la que se hace un análisis de la evolución de la plástica gallega desde los orígenes del siglo XX hasta los años cincuenta.Será a las 20 horas en la sede de la Fundación Laxeiro.

Nueva sesión de los "Cafés Literarios"

martes, 24 abr 2012

La profesora de la Universidad de Vigo Mari A. Lires comentará el libro "Los hombres que no el amaban la las mujeres" de Stieg Larsson durante la sesión de los "Cafés Literarios" que tendrá lugar el miércoles 25 de abril de 18:00 a 20:00 horas en el Centro de Documentación de la calle Joaquín Yáñez 6,2º andar. El club de lectura del Centro de Documentación y Recursos Feministas está formado por un grupo de personas animadas por el gusto a la lectura.