Escoitar

Renovación de autorización da venda ambulante en Samil ano 2012

Co gallo do inicio da época estival e para actualizar as autorizacións de ocupación dos postos de venda ambulante existentes en Samil, infórmaselle ás persoas con autorización durante o ano 2011 que para a renovación das mesmas deberán achegar a seguinte documentación:

martes, 24 abr 2012
- Orixinal do DNI ou do permiso de residencia e traballo
- Orixinal da autorización do ano pasado
- Vida laboral
- 2 FOTOS
- O empadroamento comprobase no Padrón MunicipalA solicitude de renovación xunto coa documentación requirida deberá presentarse dende o día seguinte ao da publicación do presente anuncio,ATÉ Ó 31 DE MAIO no Rexistro Xeral sito na planta baixa da Casa Consistorial.