xoves, 28 abril 2005

As 60.944 alegacións ao PGOM foron feitas por 26.475 cidadáns

Ese é un dos primeiros datos que se extraen do rexistro feito das alegacións no sistema informático do Concello e que o concelleiro e o xerente de Urbanismo difundiron aos medios. Isto da unha media de 2,35 alegacións por persoa, que sube a 4,5 se illamos aos cidadáns que só fixeron unha única alegación.

Vigo terá o seu Festival Internacional de Jazz, o Imaxina Sons

xoves, 28 abr 2005

O Festival Internacional de Jazz de Vigo, "imaxina Sons", nace coa intención de cubrir un vacío e satisfacer a demanda no noso país respecto ao ámbito europeo do Jazz, intentando mostrar tendencias descoñecidas desta música no noso país que no resto de Europa si están presentes. Trátase principalmente de dar información sobre o Jazz actual do noso entorno cercano: dende Galicia, ata España e Europa.