Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 27 abr 2005
O Consello da Xerencia reunese o xoves, día 28, ás 10 horas, para tratar a seguiente:

ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR (14.04.05)

ASUNTOS DE COMPETENCIA DO PLENO:

2. APROBACIÓN DEFINITVA DA MODIFICACIÓN DO ESTUDO DE DETALLE DA U.A. 11 AS ROTEAS EN OIA (8962/411)

3. MODIFICACIÓN ESTUDO DE DETALLE ENTRE AS RÚAS PEDRO ALVARADO, PURIFICACIÓN SAAVEDRA E ENRIQUE LORENZO.- DESESTIMACIÓN (9007/411)

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

4. EXPEDIENTES DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:

a) RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN EN GONDARISCO, FRONTE Ó Nº 20 (12742/423)

b) RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN EN SUBRIDE, 42-LAVADORES (12862/423)

c) RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACORDO DO CXMU DO 16.09.04 DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN EN NAIA, 141-LAVADORES (12376/423)

5. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 27361/422.- MARIA LUZ SEOANE SOTELINO
2. 50006/421.- M GABRIELA LAMA GARCIA
3. 39433/421.- UD 18, S.L.
4. 51809/421.- CONCEPCIÓN RÚA HERMIDA
5. 43806/421.- SOLGALICIA, S.L.
6. 43807/421.- SOLGALICIA, S.L.
7. 43808/421.- SOLGALICIA, S.L.
8. 43809/421.- SOLGALICIA, S.L.
9. 43810/421.- SOLGALICIA, S.L.
10. 43811/421.- SOLGALICIA, S.L.
11. 43812/421.- SOLGALICIA, S.L.
12. 43813/421.- SOLGALICIA, S.L.
13. 43815/421.- SOLGALICIA, S.L.
14. 43816/421.- SOLGALICIA, S.L.
15. 43817/421.- SOLGALICIA, S.L.
16. 46850/421.- MIGUEL CASAL TRIGO
17. 46270/421.- ALVARO SUAREZ-CAL CONTRERAS
18. 51412/421.- URZAIZ LIDER, S.L.
19. 49076/421.- MARIA LUZ SEOANE SOTELINO
20. 52343/421.- VENEZUELA SIMÓN BOLÍVAR 11 C PROP
21. 42906/421.- DIZ FORMOSO, S.L.
22. 51380/421.- JOSE ROMERO AMICH
23. 29271/422.-"PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COTFI, S.L.
24. 28598/422.-"CIRCO DEROS, S.L."

6. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS