Escoitar
Anuncio Educación

Curso monográficos de verán. Escola municipal de teatro.

<br />

venres, 9 xuñ 2006
-OBRADOIRO Nº 1 "A IMPORTANCIA DO XESTO E AS ACCIÓNS FÍSICAS NA ESCEA"
Profesorado: Leonel García Laborde. Director teatral e profesor da Escola Municipal de Teatro de Vigo
Datas: 3 - 7 de xullo de 2006
Horario: 17.00 a 21.00 horas. Total 20 horas
Lugar de impartición: Escola Municipal de Teatro. Monte da Mina, 16, Castrelos. Vigo.


-OBRADOIRO Nº 2 "TEATRO LORQUIANO"
Profesorado: Isabel Lozano Unzueta, actriz de teatro, cine e televisión.
Ángel Velasco, actor, director teatral, profesor de dirección escénica e teatro clásico na RESAD.
Datas: 10 - 14 de xullo de 2006
Horario: 10.00 a 14.00 horas. Total 20 horas
Lugar de impartición: Escola Municipal de Teatro. Monte da Mina, 16, Castrelos. Vigo.


-OBRADOIRO Nº 3 "INTERPRETACIÓN TEATRAL"
Profesorado: Eva Vila, actriz licenciada en Arte Dramático pola Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid.
Datas: 3 - 7 de xullo de 2006
Horario: 10.00 a 14.00 horas. Total 20 horas
Lugar de impartición: Escola Municipal de Teatro. Monte da Mina, 16, Castrelos. Vigo.


-OBRADOIRO Nº 4 "TEATRO CÓMICO"
Profesorado: Ángel Velasco. Actor, director teatral e pedagogo teatral.
Datas: 10 - 14 de xullo de 2006
Horario: 17.00 a 21.00 horas. Total 20 horas
Lugar de impartición: Escola Municipal de Teatro. Monte da Mina, 16, Castrelos. Vigo.


CONDICIÓNS COMÚNS PARA TODOS OS OBRADOIROS:
-Perfil do alumnado: Profesionais do teatro e afeccionados/as, e calquera outra persoa interesada no teatro, maior de dezaoito anos.
-Prazas: 20. Información: 986 810181 (en horario de mañá de 8:00 a 15: 00 horas) e 986 435324 (en horario de tarde de 17:00 a 18:30 horas). Pax web: www.vigo.org
-Preiscricións: No prazo dos dez días seguintes aos de publicación deste anuncio na prensa. Realizaranse no Departamento de Educación do Concello de Vigo. (1ª Planta)
-Prezo da matrícula: 40 € cada un dos obradoiros. A matrícula formalizarase na Casa do Concello de Vigo, unha vez aceptada a preiscrición.