martes, 6 xuño 2006

A Escola Municipal de Teatro ofrece catro obradoiros monográficos en xullo

A Escola Municipal de Teatro ofrece en xullo os seus "Obradorios monográficos de verán 2006" para todas as persoas maiores de 18 anos interesadas en iniciarse ou mellorar as súas destrezas nesta arte. Os obradoiros, de 20 horas cada un, son catro e teñen os seguintes contidos: o xesto e as accións físicas na escena, o teatro lorquiano, a iniciación na interpretación e o teatro cómico.

La Escuela Municipal de Teatro ofrece cuatro talleres monográficos en julio

martes, 6 xuñ 2006

La Escuela Municipal de Teatro ofrece en julio sus "Obradorios monográficos de verán 2006" para todas las personas mayores de 18 años interesadas en iniciarse o mejorar sus destrezas en este arte. Los talleres, de 20 horas cada uno, son cuatro y tienen los siguientes contenidos: el gesto y las acciones físicas en la escena, el teatro lorquiano, la iniciación en la interpretación y el teatro cómico.