Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 2 mar 2005
O Consello da Xerencia reunese o xoves, día 3, ás 10 horas, no edificio da xerencia.

ORDE DO DÍA:

1. ACTA ANTERIOR (14.02.05)

ASUNTOS DE COMPETENCIA DO PLENO:

2. APROBACIÓN DEFINITIVA DA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS (936/400)

DEBATE SOBRE ASUNTOS DE COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

3. CESIÓN GRATUÍTA DE TERREOS PARA ENSANCHE E MELLORA DA BAIXADA Ó VAO, 1ª FASE (43642/250)

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

4. EXPEDIENTE DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS: DECLARACIÓN DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN EN BAIXADA Á PRAIA, 91-SAIÁNS (12434/422)

5. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZAS DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 28070/422.- INSTALACIONES ELECTRICAS VIGUESAS SL
2. 28276/422.- PSICOTECNICO GRAN VIA SLU
3. 28287/422.- JACOBO GAREA DOMINGUEZ
4. 28560/422.- CALOR Y AMBIENTE SL
5. 28994/422.- MARIA BELINDA BESADA VERGARA
6. 28770/422.- M FERNANDA GARCIA LAGO
7. 28324/422.- Mª JOSE QUEIJA ROMERO
8. 52503/421.- ANCO VIVIENDA, S.L.
9. 51406/421.- CARMEN RODRIGUEZ VIZOSO
10. 51763/421.- MARIA BEGOÑA ENRIQUE SANTOS
11. 52297/421.- MARIA BELINDA BESADA VERGARA
12. 40216/421.- FRANCISCO CASTRO ANDRADE
13. 50355/421.- OIBEDO SL
14. 50937/421.- MARCOS ESTEVEZ ORGE
15. 51117/421.- ANFACO
16. 51182/421.- JOSE RODRIGUEZ PEREZ
17. 51258/421.- CALDELAS S.L. PROMOCIONES
18. 51834/421.- TERRAVIGO S.L.
19. 52051/421.- JUAN LUIS HERMO CRUJEIRAS
20. 50578/421.- INSTALACIONES ELECTRICAS VIGUESAS SL
21. 51129/421.- PSICOTECNICO GRAN VIA SLU
22. 51231/421.- Mª JOSE QUEIJA ROMERO
23. 51373/421.- JOSE PORTO RODRIGUEZ
24. 51742/421.- CALOR Y AMBIENTE SL
25. 52107/421.- JACOBO GAREA DOMINGUEZ
26. 27942/422.- JULIA LAGE GARCIA
27. 28086/422.- LUIS MIGUEL FERNANDEZ MIGUEZ
28. 28106/422.- ALDAMI CB
29. 28112/422.- JOAQUIN SALGADO RODRIGUEZ
30. 28139/422.- NILO CANDA TABOADA
31. 28174/422.- ISABEL VIEITEZ RODRIGUEZ
32. 28710/422.- RAMÓN PEREZ RODRÍGUEZ
33. 22880/422.- AUTOCRIS CB
34. 28368/422.- CHISTIAN SAPATARIAS SA
35. 28596/422.- VERISSIMO Y DURÁN SL
36. 28950/422.- SISTAC ILS SL E OUTRAS
37. 28976/422.- TRIMARAN DECORACION SL
38. 28129/422.- VIACUMAR SL
39. 28391/422.- LEON LOPEZ DE LA OSA GONZALEZ
40. 29031/422.- PAULA GARCIA ALVAREZ
41. 28435/422.- FATIMA SOTELO GOMEZ
42. 28871/422.- INVERSIONES ASTUR GALAICAS SL
43. 28055/422.- CARLOS RODRIGUEZ GARCIA
44. 27509/422.- NAIR RODRIGUEZ CUSTODIA
45. 28620/422.- MACAGGI CORTES SL
46. 22496/422.- BIKE 52 SL
47. 28463/422.- JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL P. PARCIAL QUIROS

6. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS