martes, 2 decembro 2008

Vigo terá a maior infraestrutura galega de locais de ensaio con sete salas e un estudo de gravación

martes, 2 dec 2008

A cidade de Vigo contará coa maior infraestrutura de toda Galicia adicada a locais de ensaio para a mocidade segundo anunciaron este martes o tenente de alcalde, Santi Domínguez, e o director xeral de Xuventude, Rubén Cela, no acto de presentación do novo complexo no que tamén participaron o delegado de Vicepresidencia, Fran Verea, e a concelleira de Xuventude, Iolanda Veloso. O equipamento ubicarase no Parque Tecnolóxico e Loxístico de Valadares, conta cun orzamento de 1,4 millóns de euros e estará dotado de sete salas de ensaio, un estudo de gravación e unha sala de usos múltiples, entre outras instalacións.

Xabier Alonso anima a participar na homenaxe ás persoas con discapacidade que acollerá o pavillón de Bouzas

martes, 2 dec 2008

Con motivo da conmemoración o mércores 3, do Día europeo e internacional das persoas con discapacidade, a Concellería de Deportes, o Instituto Municipal dos Deportes e a Fundación Vide organizan mañá no pavillón de Bouzas unha homenaxe ás persoas con discapacidade, segundo anunciou hoxe o concelleiro de Deportes Xabier Alonso. O edil salienta que esta iniciativa, de entrada gratuíta, se desenvolverá de 19 a 20,15 horas e nela tamén participarán os clubes de baloncesto Gestibérica, Aldasa Amfiv e Celta Indepo.

María Méndez apoia o manifesto do Comité de Entidades de Representantes de persoas con Discapacidade de Galicia

martes, 2 dec 2008

A concelleira de Benestar Social, María Méndez, manifestou este martes o seu máximo apoio ao comunicado emitido polo Comité de Entidades de Representantes de Persoas con Discapacidade de Galicia (CERMI) con motivo do Día internacional e europeo das persoas con discapacidade que se celebra mañá. A edil subliña que segundo o manifesto o 60 por cento de todas as persoas con discapacidade son nenas e mulleres, polo que reclama que se tomen as medidas pertinentes para permitir o exercicio e goce dos dereitos humanos e libertades fundamentais.

Vigo tendrá la mayor infraestructura gallega de locales de ensayo con siete salas y un estudio de grabación

martes, 2 dec 2008

La ciudad de Vigo contará con la mayor infraestructura de toda Galicia dedicada a locales de ensayo para la juventud según anunciaron este martes el teniente de alcalde, Santi Domínguez, y el director general de Juventud, Rubén Cela, en el acto de presentación del nuevo complejo en el que también participaron el delegado de Vicepresidencia, Fran Camino, y la concejala de Juventud, Iolanda Veloso. La equipación se ubicará en el Parque Tecnológico y Logístico de Valadares, cuenta con un presupuesto de 1,4 millones de euros y estará dotado de siete salas de ensayo, un estudio de grabación y una sala de usos múltiples, entre otras instalaciones.

Xabier Alonso anima a participar en el homenaje a las personas con discapacidad que acogerá el pabellón de Bouzas

martes, 2 dec 2008

Con motivo de la conmemoración el miércoles 3, del Día europeo e internacional de las personas con discapacidad, la Concejalía de Deportes, el Instituto Municipal de los Deportes y la Fundación Vide organizan mañana en el pabellón de Bouzas un homenaje a las personas con discapacidad, según anunció hoy el concejal de Deportes Xabier Alonso. El edil destaca que esta iniciativa, de entrada gratuita, se desarrollará de 19 a 20,15 horas y en ella también participarán los clubes de baloncesto Gestibérica, Aldasa Amfiv y Celta Indepo.

María Méndez apoya el manifiesto del Comité de Entidades de Representantes de personas con Discapacidad de Galicia

martes, 2 dec 2008

La concejala de Bienestar Social, María Méndez, manifestó este martes su máximo apoyo al comunicado emitido por el Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Galicia (CERMI) con motivo del Día internacional y europeo de las personas con discapacidad que se celebra mañana. La edil subraya que según el manifiesto el 60 por ciento de todas las personas con discapacidad son niñas y mujeres, por lo que reclama que se tomen las medidas pertinentes para permitir el ejercicio y disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales.