venres, 5 decembro 2008

16.000 escolares formaranse en educación viaria

Abel Caballero e Julio Fernández Gayoso rubricaron este venres o acordo polo que a entidade financeira subvenciona con 100.000 euros o programa do Departamento de Educación Vial da Policía Local de Vigo para escolares de Primaria no curso 2008/2009. O alcalde agradeceu a Caixanova a súa "magnífica cooperación nun proxecto francamanete xusto".

Vigo terá unha programación de Nadal "para todos os públicos" e chegará a todos os barrios e parroquias

venres, 5 dec 2008

O tenente de alcalde, Santi Domínguez subliñou este venres que, por segundo ano consecutivo Vigo terá "unha programación de Nadal insuperable e para todos os públicos", que comeza hoxe co encendido do alumeado. Na presentación das actividades que terán lugar na cidade con motivo destas festas, na que tamén participou o concelleiro de Cultura, Xesus López, salientaron como pratos fortes a Carpa Máxica do Carteiro Real "A aventura de ler", que estará ubicada na lonxa da casa do Concello, a pista de xeo, que se instalará en Castrelos, os ciclos de concertos de bandas e corais e o concerto de Nadal, e Vigolandia, que se celebrará no IFEVI.

Caballero preside a entrega dos galardóns á Policía Local

venres, 5 dec 2008

O alcalde, o edil de Seguridade, e o Xefe da Policía Local deron este venres a benvida aos 26 novos axentes do corpo, así como felicitaron aos que cumpriron 25 anos de servizo e aos policías que se xubilan. Abel Caballero salientou que a "eficiencia e proximidade aos cidadáns" da Policía Local permite a Vigo ser "a cuarta cidade máis segura de España". <br />

Santi Domínguez convida á Deputación a conveniar os 25 millóns que prevé investir en Navia<br />

venres, 5 dec 2008

O tenente de alcalde, Santi Domínguez, o concelleiro de Deportes, Xabier Alonso, e a deputada provincial e concelleira de Benestar Social, María Méndez, recomendaron ao presidente da Deputación de Pontevedra, Rafael Louzán, a seguir asinando convenios co Goberno municipal, do mesmo xeito que o facían cando a popular Corina Porro era alcaldesa de Vigo. Os nacionalistas defenden que ese é o xeito de colaborar entre administracións, tras coñecer o anuncio feito onte polo organismo provincial para investir 25 millóns de euros nun complexo deportivo en Navia.

O circuíto municipal "Vigo a Escena" achega o teatro ás parroquias de Matamá e Valadares

venres, 5 dec 2008

A veciñanza de Matamá e Valadares poderá gozar o,6 de decembro, coa programación "Vigo a Escena", un circuíto municipal de teatro organizado pola Concellería de Cultura do Concello de Vigo. Así, no SCD Atlántida de Matamá, a compañía Máscara Producións levará á escena "Asalto de Cama", mentres que no CCAR de Valadares a compañía Teatro Lope de Vigo interpretará "Ide todos ao inferno".

16.000 escolares se formarán en educación viaria

venres, 5 dec 2008

Abel Caballero y Julio Fernández Gayoso firmaron este viernes el acuerdo por el que la entidad financiera subvenciona con 100.000 euros el programa del Departamento de Educación Vial de la Policía Local de Vigo para escolares de Primaria en el curso 2008/2009. El alcalde agradeció a Caixanova su "magnífica cooperación en un proyecto francamanete justo".

Vigo tendrá una programación de Navidad "para todos los públicos" y llegará la todos los barrios y parroquias

venres, 5 dec 2008

El teniente de alcalde, Santi Domínguez subrayó este viernes que, por segundo año consecutivo Vigo tendrá "una programación de Navidad insuperable y para todos los públicos", que comienza hoy con el encendido del alumbrado. En la presentación de las actividades que tendrán lugar en la ciudad con motivo de estas fiestas, en la que también participó el concejal de Cultura, Xesus López, destacaron como platos fuertes la Carpa Mágica del Cartero Real "La aventura de leer", que estará ubicada en la lonja de la casa del Ayuntamiento, la pista de hielo, que se instalará en Castrelos, los ciclos de conciertos de bandas y corales y el concierto de Navidad, y Vigolandia, que se celebrará en el IFEVI.

Caballero preside la entrega de los galardones a la Policía Local

venres, 5 dec 2008

El alcalde, el edil de Seguridad, y el Jefe de la Policía Local se dieron este viernes la bienvenida a los 26 nuevos agentes del cuerpo, así como felicitaron a los que cumplieron 25 años de servicio y a los policías que se jubilan. Abel Caballero destacó que la "eficiencia y cercanía a los ciudadanos" de la Policía Local permite a Vigo ser "la cuarta ciudad más segura de España". <br />

Santi Domínguez invita a la Diputación a acordar los 25 millones que prevé invertir en Navia<br />

venres, 5 dec 2008

El teniente de alcalde, Santi Domínguez, el concejal de Deportes, Xabier Alonso, y la diputada provincial y concejala de Bienestar Social, María Méndez, recomendaron al presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Vago, a seguir firmando convenios con el Gobierno municipal, al igual que lo hacían cuando la popular Corina Porro era alcaldesa de Vigo. Los nacionalistas defienden que esa es la manera de colaborar entre administraciones, tras conocer el anuncio hecho ayer por el organismo provincial para invertir 25 millones de euros en un complejo deportivo en Navia.

El circuito municipal "Vigo a Escena" acerca el teatro a las parroquias de Matamá y Valladares

venres, 5 dec 2008

Los vecino de Matamá y Valladares podrán disfrutar el,6 de diciembre, con la programación "Vigo a Escena", un circuito municipal de teatro organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Vigo. Así, en el SCD Atlántida de Matamá, la compañía Máscara Producciones llevará a la escena "Asalto de Cama", mientras que en el CCAR de Valladares la compañía Teatro Lope de Vigo interpretará "Id todos al infierno".

Xerencia de Urbanismo

Proxecto de Urbanización U.A. 2 Penis de Arriba

venres, 5 dec 2008

A Xunta de Goberno Local do 11 de novembro de 2008 acordou aprobar inicialmente o proxecto de urbanización da Unidade de Actuación UA-2 PENIS DE ARRIBA, redactado polo enxeñeiro de camiños, canais e portos don Alberto Moreno García, visado polo colexio oficial correspondente en datas 16/03/08 e 24/04/08.