Escoitar
Mobilidade e Seguridade

Bases para a utilización do bno-taxi para persoas con discapacidade física

Comunícase que as "Bases reguladoras e convocatoria de subvencións destinadas a proporcionar, mediante a utilización de bono-taxi un medio alternativo de transporte adaptado a persoas afectadas por graves discapacidades na súa mobilidade" están a disposición do público no Taboleiro de anuncios do Concello e na páxina web www.vigo.org , publicadas no BOP, nº 40, do día 27/02/09.

venres, 6 mar 2009
O prazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturais contados a partir do seguinte día hábil ao da publicación da convocatoria no BOP.