venres, 8 marzo 2013

Presentación de solicitudes para a venda de Palmas

venres, 8 mar 2013

Ponse en coñecemento do público en xeral que por mor da celebración de Semana Santa e dacordo ca ordenanza Reguladora da Venda na Vía Pública no Concello de Vigo e espacios abertos estabrecese o periodo de presentación de solicitudes para a venda de Palmas entre os días 8 de marzo ata o 18 marzo de 2013 nas seguintes rúas :