luns, 25 xuño 2012

Suelen Estar Quartet: os sons contemporáneos do grupo vigués suben ao escenario de Imaxina Sons o martes 26 de xuño

luns, 25 xuñ 2012

O Festival de Jazz de Vigo continúa a súa oitava edición o martes 26 de xuño no escenario do MARCO ás 20.30h con Suelen Estar Quartet, unha formación xurdida na nosa cidade. Desde o punto de vista creativo, Suelen Estar Quartet é un dos proxectos máis interesantes xurdidos no ámbito musical en Galicia nos últimos tempos. Desde Vigo este cuarteto desenvolve un traballo de investigación ao redor da improvisación e dos sons contemporáneos. Macarena Montesinos, violoncello, Saul Puga, contrabaixo, Elena Vázquez, violín, e María José Pámpano, viola, uníronse para propoñer unha experiencia heteroxénea que envolve a audiencia.

Exposición "No país das vacas" de Xurxo Lobato

luns, 25 xuñ 2012

Ata o xoves 26 de xullo, estará exposta na praza de Compostela a obra do artista Xurxo Lobato titulada "No país das vacas", que ten por obxecto pór en valor o seu papel como referente de desenvolvemento no mundo rural; a mostra ten un carácter divulgativo sobre o mundo da vaca en Galicia e pretende ser un tributo visual, explicar como vive, de que vive e quen vive dela, e poñer en valor o sector gandeiro galego.

Suelen Estar Quartet: los sonidos contemporáneos del grupo vigués suben al escenario de Imagina Sonidos el martes 26 de junio

luns, 25 xuñ 2012

El Festival de Jazz de Vigo continúa su octava edición el martes 26 de junio en el escenario del MARCO a las 20.30h con Suelen Estar Quartet, una formación surgida en nuestra ciudad. Desde el punto de vista creativo, Suelen Estar Quartet es uno de los proyectos más interesantes surgidos en el ámbito musical en Galicia en los últimos tiempos. Desde Vigo este cuarteto desarrolla un trabajo de investigación alrededor de la improvisación y de los sonidos contemporáneos. Macarena Montesinos, violoncello, Saul Puga, contrabajo, Elena Vázquez, violín, y María José Pámpano, viola, se unieron para proponer una experiencia heterogénea que envuelve la audiencia.

Exposición "En el país de las vacas" de Xurxo Lobato

luns, 25 xuñ 2012

Hasta el jueves 26 de julio, estará expuesta en la plaza de Compostela la obra del artista Xurxo Lobato titulada "En el país de las vacas", que tiene por objeto poner en valor su papel como referente de desarrollo en el mundo rural; la muestra tiene un carácter divulgativo sobre el mundo de la vaca en Galicia y pretende ser un tributo visual, explicar como vive, de que vive y quien vive de ella, y poner en valor el sector ganadero gallego.