xoves, 22 novembro 2007

Santiago Domínguez continúa a súa rolda de contactos para dar a coñecer o Plan Xeral

xoves, 22 nov 2007

Dentro da súa rolda de contactos con distintos colectivos da cidade para explicarlles a situación do Plan Xeral, o tenente de alcalde, Santiago Domínguez, mantivo este xoves un encontro cos presidentes do Colexio Oficial de Arquitectos, Colexio Oficial de Aparelladores, Colexio Profesional de Deliñantes, Colexio Oficial de Enxeñeiros, Canles e Portos, Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais e Colexio Oficial de Axentes da Propiedade Inmobiliaria.

Santiago Domínguez continúa su ronda de contactos para dar a conocer el Plan General

xoves, 22 nov 2007

Dentro de su ronda de contactos con distintos colectivos de la ciudad para explicarles la situación del Plan General, el teniente de alcalde, Santiago Domínguez, mantuvo este jueves un encuentro con los presidentes del Colegio Oficial de Arquitectos, Colegio Oficial de Aparejadores, Colegio Profesional de Delineantes, Colegio Oficial de Ingenieros, Canales y Puertos, Colegio Oficial de Ingenieros Industriales y Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.