Escoitar

Reunión do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 21 nov 2007
Convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na sala de reunións da Xunta de Goberno Local do Concello, o xoves día 22 de novembro ás 09.00 horas en primeira convocatoria e media hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da seguinte relación:


1.ACTA ANTERIOR.

ASUNTOS COMPETENCIA DO PLENO:

2.PLAN PARCIAL DO PARQUE TECNOLOXICO E LOXÍSTICO. INTERPRETACIÓN DA ORDENANZA 7 DA ZONA DE EQUIPAMENTO COMERCIAL E DESISTIMENTO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 4. EXPTE. 10476/411

ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

3.PROXECTO DE URBANIZACIÓN POLÍGONO 3 DO PERI IV-01 SAN ROQUE A. APROBACIÓN INICIAL. EXPTE 4719/401.

4.PROXECTO DE URBANIZACIÓN DO PLAN PARCIAL GANDARIÑA. APROBACIÓN INICIAL. EXPTE 4752/401.


ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

5.DAR CONTA DE EXPEDIENTE DE LICENZA DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTO POLA DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:

1.33168/422.- ORECO S.A.

6.DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLA DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:

1.59231/421.- M. ANGELES GONZALEZ PEINADO
2.30687/422.- BIMBA Y LOLA, S.L.
3.31279/422.- LUIS MARTINEZ BALTASAR
4.31735/422.- MASSIMO DUTTI SA
5.32363/422.- ANGEL RAMON SOTO ESCUDERO
6.32512/422.- OBRAS INMUEBLES S A
7.56090/421.- ESTHER AREAL QUINTEIRO
8.61320/421.- CARLOS HERRANZ ESTEVEZ
9.61323/421.- MARSERO GALICIA SL
10.44823/421.- JAIME CALO TRIGO
11.59259/421.- MANUEL VIEITEZ RODRIGUEZ
12.59290/421.- ROSA FERNANDEZ ABOLLO
13.60533/421.- M PILAR VISO ALONSO
14.51638/421.- CANDIDO NIETO RODRIGUEZ
15.57929/421.- CONSELLERIA DE CULTURA COMUNICACION SOCI
16.59239/421.- OBRAS INMUEBLES S A
17.59311/421.- MONICA SOTO FIGUEROA
18.59954/421.- LORENA GOMEZ LAGO
19.59095/421.- PROMOCIONES NOVA PROGRESO SL
20.56193/421.- SALNESMAR, S.L.
21.57350/421.- INVERSIONES TEOFILO VAZQUEZ SL
22.57539/421.- COMUNIDAD DE BIENES VIROFER
23.58845/421.- CARLOS HERRANZ ESTEVEZ
24.61315/421.- ATLANTICO CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES
25.61316/421.- MIRAFLORES VIGO SA
26.55731/421.- BIMBA Y LOLA, S.L.
27.56907/421.- LUIS MARTINEZ BALTASAR
28.57749/421.- MASSIMO DUTTI, S.A.
29.60454/421.- ANGEL RAMON SOTO ESCUDERO
30.61245/421.- JOSE ALBINO IGLESIAS MOLARES
31.58768/421.- MANUEL AMOEDO MARTINEZ
32.59467/421.- UNIVERSIDADE DE VIGO
33.60362/421.- JOSE IGLESIAS RODRIGUEZ
34.31254/422.- GOCCO CONFEC SA
35.57242/421.- JOSE MANUEL PENA MARTINEZ
36.56862/421.- GOCCO CONFEC SA
37.32220/422.- ASOCIACION PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE TRANSPORTE
38.32520/422.- MARIA INES VALIÑO DAVID
39.32641/422.- TEMPUS VIGO CB
40.23460/422.- GLADIS MARQUEZ HERNANDEZ
41.28292/422.- JOSE ANTONIO MARTIN MOREIRA
42.25722/422.- TELEFONICA DE ESPAÑA SAU
43.45515/421.- TELEFONICA DE ESPAÑA SAU
44.28083/422.- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA
45.28312/422.- TELEFONICA SERVICIOS MOVILES ESPAÑA SA
46.38344/421.- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA
47.51207/421.- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA
48.24490/422.- R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA SA
49.29029/422.- AUNA TELECOMUNICACIONES SA
50.52493/421.- AUNA TELECOMUNICACIONES SA
51.42876/421.- R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALIA SA
52.30590/422.- OGANDO CERDEIRA JUAN CARLOS S.L.N.E


8. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS.