luns, 1 outubro 2012

O martes finaliza o prazo de solicitude de subvención para actividades socioculturais realizadas no 2012

luns, 1 out 2012

En virtude do estabelecido no artigo 28 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de bases do réxime local e disposicións concordantes, a Concellería de Cultura e Festas do Concello de Vigo convoca a concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva destinadas a programas de actividades de ámbito sociocultural; as bases foron aprobadas pola Xunta de Goberno Local de data 31 de agosto e o anuncio da convocatoria no BOP saiu publicado no día de hoxe, 12 de setembro

El martes finaliza el plazo de solicitud de subvención para actividades socioculturales realizadas en el 2012

luns, 1 out 2012

En virtud del estabelecido en el artículo 28 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del régimen local y disposiciones concordantes, la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Vigo convoca la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a programas de actividades de ámbito sociocultural; las bases fueron aprobadas por la Junta de Gobierno Local de fecha 31 de agosto y el anuncio de la convocatoria en el BOP salió publicado en el día de hoy, 12 de septiembre

Abel Caballero anuncia la validación de dos jóvenes convenios con entidades de Vigo para la generación de empleo

luns, 1 out 2012

El alcalde explicó hoy que la Junta de Gobierno local validó los proyectos de convenio de colaboración con la Mancomunidad de Montes y con la Universidad de Vigo por un imponerte de 575.000 euros que se suman a los aprobados recién. Las partidas municipales totalizan en este ejercicio 7,5 millones de euros para la generación de empleo