venres, 21 setembro 2012

Unha sentenza xudicial avala a decisión municipal de paralizar as obras da nave do comercio do Porto

venres, 21 set 2012

O Xuzgado Contencioso Administrativo número 1 de Vigo desestima o recurso interposto pola Autoridade Portuaria contra a decisión do Concello de paralizar as obras da nave de comercio ao carecer de autorización municipal. A sentenza, da que hoxe deu conta o alcalde, di textualmente que a competencia do Estado sobre puertos non pode xustificar a exención da licenza municipal.

A liña de autobús C1 será de balde mañá sábado en conmemoración da Semana Europea da Mobilidade

venres, 21 set 2012

Abel Caballero anunciou que mañá sábado todos aqueles que utilicen a liña C1 de autobús o farán de balde, nun xesto para celebrar a Semana da Mobilidade Europea. E a primeira vez que se inclúe esta liña, unha das máis utilizadas, xunto coa C3. O percorrido é Praza América, Coruña, Torrecedeira, Reconquista, Policarpo Sanz, Colón, Urzáiz, Gran Vía, Praza España, Camelias e Praza América. Esta medida súmase a outras implementadas polo Concello en aspectos de accesibilidade ou potenciación do vehículo eléctrico .

La línea de autobús C1 será gratis mañana sábado en conmemoración de la Semana Europea de la Movilidad

venres, 21 set 2012

Abel Caballero anunció que mañana sábado todos aquellos que utilicen la línea C1 de autobús lo harán gratis, en un gesto para celebrar la Semana de la Movilidad Europea. Y la primera vez que se incluye esta línea, una de las más utilizadas, junto con la C3. El recorrido es Plaza América, Coruña, Torrecedeira, Reconquista, Policarpo Sanz, Colón, Urzáiz, Gran Vía, Plaza España, Camelias y Plaza América. Esta medida se suma a otras implementadas por el Ayuntamiento en aspectos de accesibilidad o potenciación del vehículo eléctrico .

Una sentencia judicial avala la decisión municipal de paralizar las obras de la nave del comercio del Puerto

venres, 21 set 2012

El Xuzgado Contencioso Administrativo número 1 de Vigo desestima el recurso interpuesto por la Autoridad Portuaria contra la decisión del Ayuntamiento de paralizar las obras de la nave de comercio al carecer de autorización municipal. La sentencia, de la que hoy dio cuenta el alcalde, dice textualmente que la competencia del Estado sobre puertos no puede justificar la exención de la licencia municipal.