Escoitar
Escola Municipal de Artes e Oficios

Convocatoria e bases para cubrir dos postos de traballo

<br /> <br />

venres, 21 mai 2010
A Xunta Reitora do Organismo Autónomo Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo, na súa reunión de 18/05/2010, aprobou  a Convocatoria e as Bases de Selección para cubrir os seguintes postos de traballo:
 
PERSOAL LABORAL INTERINO CON CARGO A VACANTES EN CADRO DE PERSOAL:
Unha  de Técnico Medio de Bibliotecas
Dúas prazas de mestres/as de formación en Encaixe de Palillos (unha) e Artesanía do  Coiro (unha)
 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
- Prazo: 4 días hábiles a partir do seguinte á data de publicación deste  anuncio da convocatoria na prensa local e no apartado "Convocatorias" da páxina web municipal www.vigo.org.
- Lugar de presentación: Rexistro Xeral do Concello de Vigo
- Horario de entrega: de 9.00 a 13.00 horas.
As persoas interesadas poderán consultar as bases no taboleiro de anuncios da Escola Municipal de Artes e Oficios, no Taboleiro de Edictos da Casa do Concello e no apartado "convocatorias" da páxina web www.vigo.org