Escoitar
Persoal

Bases para a contratación dun médico psiquiatra

Con data 20 de abril de 2009, a Xunta de Goberno Local do Excmo. Concello de Vigo, adoptou acordo polo que se aproban as bases para a contratación de un médico especialista en psiquiatría para a Unidade Asistencia a Drogodependentes (CEDRO).<br />

venres, 24 abr 2009
As bases para consulta está no taboleiro de edictos da Casa do Concello así como na páxina web municipal www.vigo.org.

O prazo de presentación de instancias que se realizará no Rexistro Xeral do Concello de Vigo, será de 3 días hábiles contados dende o seguinte ao da publicación do presente anuncio.