xoves, 23 maio 2013

Inauguración da exposición ‘PATRICIA ESQUIVIAS. Todas as tradicións son inventadas’ no MARCO

xoves, 23 mai 2013

O venres, día 24 de maio, ás 20,00 h, inaugurarase na sala do primeiro andar do MARCO (Príncipe, 54) a exposición ‘PATRICIA ESQUIVIAS. Todas as tradicións son inventadas’, comisariada por Agar Ledo Arias. A exposición de Patricia Esquivias (Caracas, Venezuela, 1979) leva por título unha frase derivada dun dos máis influintes ensaios do historiador marxista Eric Hobsbawm, no que describe a orixe recente de moitas tradicións que permanecen na sociedade e que, non obstante, son produto da invención. A súa orixe pode ser máis ou menos rastrexable, pero todas teñen en común a súa relación co pasado e coa historia, o elemento lexitimador.