venres, 22 maio 2009

Entrega de premios do V Concurso de Fotografía Vigozoo-Caixanova

venres, 22 mai 2009

O sábado, 23 de maio, ás 12.30 horas no Auditorio de Vigozoo, terá lugar a entrega de premios do V Concurso de fotografía dixital Vigozoo, organizado polo zoolóxico coa colaboración de Caixanova. O premios desta edición serán cámaras fotográficas dixitais e exemplares de libros divulgativos das coleccións "Wildlife 2009" e "National geographic".

Mobilidade e Seguridade

Bando<br /> Normas para as fogueiras da Noite de San Xoán

venres, 22 mai 2009

1º) As persoas físicas ou xurídicas que desexan facer unha fogueira e aínda non dispoñan da correspondente autorización deberán solicitala no Rexistro Xeral deste Concello, con cando menos 15 días hábiles de antelación ao evento; terán que sinalar o lugar elixido así como o nome, enderezo, teléfono e DNI dos/as responsables das organizacións ou comunidades.

Mobilidade e Seguridade

Bando<br /> Actuacións municipais na colonia urbana de gaviotas

venres, 22 mai 2009

De conformidade coa Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade e das excepcións previstas na Lei 9/2001, de 21 de agosto, de conservación da natureza, en relación coa protección da fauna e flora silvestre, tralas aportunas autorizacións ata o 31 de agosto, o Concello de Vigo realizará de oficio a retirada manual de niños e ovos sen eclosionar de gaivota patiamarela identificadas previamente en edificios de zonas de nova expansión da colonia urbana e, persoal autorizado especializado atenderá de xeito gratuíto aos avisos das/dos cidadáns que requiran este servizo no 010 ou no 986 281 901.

Mobilidade e Seguridade

Peche da rúa Venezuela ó tráfico

venres, 22 mai 2009

Ponse en coñecemento do público en xeral que por mor das obras de humanización, a realizar pola <br /> empresa Espina Obras Hidráulicas, estará pechada ao tráfico a rúa Venezuela, entre Arzobispo Xelmírez e Simón Bolivar, con acceso exclusivo para garaxes, dende o luns 25 de maio de 2009, ás 10.00 horas e por un período aproximado de tres semanas.