mércores, 28 novembro 2007

O 20 de decembro, posible data de aprobación do Plan Xeral polo Pleno

A concelleira de Urbanismo, Carmen Silva, baralla como data de aprobación do Plan Xeral polo Pleno o 20 de decembro. Silva estimou nunha rolda de prensa este mércores que o cumprimento desta previsión "vai significar un enorme esforzo" e reiterou neste sentido a súa vontade de aprobar o PXOM dentro de prazo e o compromiso "irrenunciable" do PSdeG-PSOE coa reserva do 43% para vivenda protexida.

O proxecto museístico da finca Mirambel abrirá ao público no verán de 2008

mércores, 28 nov 2007

O tenente de alcalde, Santiago Domínguez, anunciou este mércores que o proxecto museístico que se está a levar a cabo na finca Mirambel abrirá ao público no verán de 2008. Domínguez, que realizou estas declaracións nunha visita ao xacemento arqueolóxico na que tamén participou a concelleira de Patrimonio Histórico, Elena Maure, sinalou que o remate deste proxecto enmárcase na "aposta decidida que fai o BNG por recuperar o patrimonio histórico da cidade de Vigo".

El 20 de diciembre, posible fecha de aprobación del Plan General por el Pleno

mércores, 28 nov 2007

La concejala de Urbanismo, Carmen Silva, baraja como fecha de aprobación del Plan General por el Pleno el 20 de diciembre. Silva estimó en una rueda de prensa este miércoles que el cumplimiento de esta previsión "va a significar un enorme esfuerzo" y reiteró en este sentido su voluntad de aprobar el PGOM dentro de plazo y el compromiso "irrenunciable" del PSdeG-PSOE con la reserva del 43% para vivienda protegida.

El proyecto museístico de la finca Mirambel abrirá al público en verano de 2008

mércores, 28 nov 2007

El teniente de alcalde, Santiago Domínguez, anunció este miércoles que el proyecto museístico que se está llevando a cabo en la finca Mirambel abrirá al público en verano de 2008. Domínguez, que realizó estas declaraciones en una visita al yacimiento arqueológico en la que también participó la concejala de Patrimonio Histórico, Elena Maure, señaló que el final de este proyecto se enmarca en la "apuesta decidida que hace el BNG por recuperar el patrimonio histórico de la ciudad de Vigo".