Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 28 nov 2007
Convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na sala de reunións da Xunta de Goberno Local do Concello, o xoves día 29 de novembro, ás 09.00 horas en primeira convocatoria e media hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da seguinte relación:


1.ACTA ANTERIOR .

ASUNTOS COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2.OPERACIÓN XURÍDICA COMPLEMENTARIA DO PROXECTO DE COMPENSACIÓN DA UE II-03 SAN ANDRÉS DE COMESAÑA. EXPTE 4555/401.

3.ALLEAMENTO DO APROVEITAMENTO URBANÍSTICO ATRIBUIDO AO CONCELLO NA UE II-PERI UA 6 SENSAT. DECLARACIÓN DE DESERTO. EXPTE 4721/401.

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:

4.DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLA DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:

1.32400/422.- JUAN MANUEL GIL COCA
2.57718/421.- INFOMOR S.A.
3.61191/421.- CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES CASBREY S L
4.61358/421.- MARIA EMERITA COSTAS ALONSO
5.59291/421.- ROSA FERNANDEZ ABOLLO
6.56811/421.- JULIO LLOVES VIEIRA
7.61553/421.- ALFONSO RODRIGUEZ VAZQUEZ
8.58381/421.- RAMON GARCIA ARAUJO
9.58462/421.- JOSE ANGEL RODRIGUEZ LORENZO Y OTRA
10.61126/421.- ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ
11.61108/421.- JUAN MANUEL GIL COCA
12.54364/421.- DOMINGO VIEIRA DASILVA
13.59457/421.- CITANIA AEDIFICANDI S.L.
14.58514/421.- NICOLAS RODRIGUEZ MARTIN
15.61672/421.- DANIEL TIENDA CASTRO
16.42287/421.- TB BROKERS SL
17.59741/421.- RAFAEL BECERRA SUAREZ
18.59539/421.- SERVICIOS MARSERO, S.L.
19.26151/422.- DIYOU TEAM CONSULTORIA GESTORIA ADMINIST
20.32269/422.- CAFETERIA GARIBALDI, SL
21.32685/422.- LISARDO PUZA PUZA
22.32714/422.- JOSE ANTONIO LOPEZ MARIÑO
23.33123/422.- FINANMADRID SA ENTIDAD FINANCIERA
24.27787/422.- GAMBUZA SL
25.32446/422.- MARIA DOLORES RODRIGUEZ BERNARDEZ
26.32864/422.- PROMOCIONES LUIS BARROS SL
27.26652/422.- CARLOS GONZALEZ DAVILA
28.48041/421.- CARLOS GONZALEZ DAVILA
29.32272/422.- JANICE VILARIÑO SANTOS
30.31268/422.- INGEBAIRES, S.L.
31.29613/422.- JOGUS OCIO SL
32.24722/422.- RED ELECTRICA DE ESPAÑA DE TELECOMUNICAC
33.43298/421.- RED ELECTRICA DE ESPAÑA DE TELECOMUNICAC
34.30623/422.- LUMINOSOS DOFREY SL
35.31763/422.- ATLANBLITO SL


5. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS.