martes, 27 novembro 2007

A Concellería de Deportes organiza unha xornada técnica sobre o deporte vigués o 15 de decembro

martes, 27 nov 2007

O 15 de decembro, a Casa do Deporte de Vigo acollerá unha xornada técnica dedicada á análise do deporte vigués, organizada pola Concellería de Deportes. A universalización da actividade deportiva, os deportes náuticos, a viabilidade económica das asociacións deportivas e a participación da muller no deporte son as áreas de traballo que centrarán esta xornada, dirixida preferentemente ás persoas vencelladas ao ámbito deportivo.

O botellón centra o debate do Pleno Xuvenil

martes, 27 nov 2007

Alumnos dos Institutos de Ensino Secundario Álvaro Cunqueiro, Carlos Casares, Castelao, O Castro e República de Uruguai participaron este martes na novena edición do Pleno Xuvenil do Concello de Vigo, que tivo por tema de debate o fenómeno do botellón.

La Concejalía de Deportes organiza una jornada técnica sobre el deporte vigués el 15 de diciembre

martes, 27 nov 2007

El 15 de diciembre, la Casa del Deporte de Vigo acogerá una jornada técnica dedicada al análisis del deporte vigués, organizada por la Concejalía de Deportes. La universalización de la actividad deportiva, los deportes náuticos, la viabilidad económica de las asociaciones deportivas y la participación de la mujer en el deporte son las áreas de trabajo que centrarán esta jornada, dirigida preferentemente a las personas vinculadas al ámbito deportivo.

El botellón centra el debate del Pleno Juvenil

martes, 27 nov 2007

Alumnos de los Institutos de Enseñanza Secundaria Álvaro Cunqueiro, Carlos Casares, Castelao, O Castro y República de Uruguay participaron este martes en la novena edición del Pleno Juvenil del Ayuntamiento de Vigo, que tuvo por tema de debate el fenómeno del botellón.