Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

O martes, día 21, reunese o Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo en sesión extraordinaria e urxente na sala de reunións da sede da Xerencia, ás 10 horas, para tratar de diversas actuacións do plan parcial de Navia.

luns, 20 xuñ 2005
ORDE DO DÍA:

1. RATIFICACIÓN DA URXENCIA DA SESIÓN

DEBATE SOBRE ASUNTOS DE COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

2. CONVENIO DE CESIÓN DE TITULARIDADE DE APROVEITAMENTO E DOTACIONS DE ACTUACIÓNS DERIVADAS DO PLAN PARCIAL DE NAVIA (4609/401)

3. ACEPTACIÓN PARCIAL DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DA RÚA "1-A" E TRAMO DA RÚA "1-C". DESCRITAS NO DOCUMENTO DO PLAN PARCIAL DE NAVIA (4610/401)