Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

mércores, 13 abr 2005
O Consello celebra sesión ordinaria o xoves, día 14, ás 10 horas , co seguinte orde do día:

1. ACTA ANTERIOR (31.03.05)

ASUNTOS DE COMPETENCIA DO PLENO:

2. APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PERI DA PRAZA ELÍPTICA (4414/401)

3. CAMBIO DE USO DOTACIONAL NO POLÍGONO 1 DO PERI II-12 A FLORIDA B, PARA PISCINA MUNICIPAL (8643/411)

DEBATE SOBRE ASUNTOS DE COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

4. RECEPCIÓN DAS OBRAS DO PROXECTO DE URBANIZACIÓN DA U.E. REFREY (4076/401)

5. RECEPCIÓN DAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DA PRAZA DA U.A. AXENCIA (4590/401)

6. ACEPTACIÓN DE CESIÓNS GRATUÍTAS:

a) PARA ENSANCHE E MELLORA DO CAMIÑO DE MAQUIAS-GÁNDARA, EN VALADARES (41426/250)

b) PARA ENSANCHE E MELLORA DO CAMIÑO DE MAQUIAS-GÁNDARA, EN VALADARES (41427/250)

7. SUBSTITUCIÓN DE AVAL POR OUTRO PROPORCIONAL Á PARTE DA URBANIZACIÓN PENDENTE DE EXECUCIÓN NA U.A. I DO PERI II-03 CASTRO CASTRIÑO (3724/401)

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

8. EXPEDIENTES DE DECLARACIÓN DE RUÍNA:

a) NA PRAZA DA PEDRA Nº 10.- DENEGATORIO (48609/421)

b) NA RÚA POBOADORES Nº 36-38 (51266/421)

9. APROBACIÓN PROVISIONAL DE AXUDAS PARA A REHABILITACIÓN:

a) EDIFICIO DE DUAS VIVENDAS E ELEMENTOS COMÚNS EN SAN FRANCISCO, 27 (72/431)

b) EDIFICIO DE DUAS VIVENDAS E ELEMENTOS COMÚNS EN ABELEIRA MENÉNDEZ, 17 (132/431)

c) VIVENDA EN RIBEIRA DO BERBÉS 35-1ºA (202/431)

10. APROBACIÓN DEFINITIVA DE AXUDAS PARA A REHABILITACIÓN:

a) DUAS VIVENDAS EN LAXE 3, 4º E 5º (104/431)

b) VIVENDA EN MISERICORDIA, 1-1ºD (221/431)

11. APROBACIÓN SELECCIÓN 1ª FASE CONVENIO CONCELLO DE VIGO-IGVS PARA ARI DE BOUZAS (211/431)

12. EXPEDIENTES DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:

a) RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN EN PORTAL-VALADARES (12962/423)

b) RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NA ESTRADA DE CAMPOSANCOS Nº 176-CORUXO (12684/423)

13. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 27279/422.- ELECTROIA CB
2. 52040/421.- PROMOCIONES MECANOCASA SL
3. 52157/421.- HORVICASAS 2002 S.L.
4. 52441/421.- NUGEPRON S.L.
5. 52750/421.- CONSTRUCCIONES LOURIÑA SA
6. 52876/421.- SEGUNDO BERNARDEZ GONZALEZ
7. 37240/421.- CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO
8. 10322/421.- FELISA SILVEIRA PEREZ
9. 48904/421.- MARIA CARMEN COMESAÑA COMESAÑA
10. 44166/421.- M DEBORA RAMONDE IGLESIAS
11. 47239/421.- SAMPACOUTO SL
12. 48888/421.- M CARMEN GALEGO PALLARES
13. 52860/421.- LUIS SIRVENT LOPEZ
14. 49011/421.- CONSORCIO ZONA FRANCA
15. 40850/421.- SINERGAL SA
16. 45757/421.- PRIMO CARAMES FORTES
17. 48915/421.- CONSTRUCCIONES AIS S.L.
18. 49150/421.- JUNTA DE COMPENSACION U.A.GARCIA BARBON
19. 49918/421.- JOSE RAMON PAZO BARCIA
20. 50336/421.- SATURNINO MOLARES FRANCISCO
21. 51272/421.- MARIO PUENTES CONSTRUCCIONES Y PROMOCION
22. 51813/421.- RIAZÓN, S.L.
23. 52292/421.- MARIA ANGELES ROUCO RIAL
24. 48886/421.- ELECTROIA CB
25. 50215/421.- ANTONIO PALOMANES ALVAREZ
26. 50860/421.- DELTA INGENIERIA Y OBRAS SL
27. 43619/421.- BARDELAS GONZALEZ Y SIMON CB
28. 50737/421.- EDUARDO GONZALEZ PEREZ
29. 51677/421.- KIVAKUM INVESTIMENTS INC
30. 52277/421.- BRONCE PROMOCION Y GESTION SL
31. 27783/422.- PAMAPIER S.L.
32. 27921/422.- LA CEPA DE VIGO SL
33. 27924/422.- INCA NORTE IGNENIERIA SL
34. 27943/422.- MARIA EUGENIA ALVAREZ GONZALEZ
35. 27944/422.- SUFERGA SL
36. 27957/422.- MARCELINO SANCHEZ DOMINGUEZ
37. 28130/422.- JUANA DE JUANES C B
38. 28604/422.- JAVIER MARTIN SANTAS
39. 25768/422.- MARCAMINAS S.L.
40. 25925/422.- MARCAMINAS S.L.
41. 17386/422.- PEDRO ANGEL FREIJEIRO DE PEDRO
42. 24523/422.- M MERCEDES ALONSO VICENTE
43. 24728/422.- JOSE GAGO LOSADA
44. 45647/421.- MARCAMINAS S.L.
45. 45928/421.- MARCAMINAS S.L.
46. 27660/422.- MARGARITA TRIGO MIGUEZ
47. 27955/422.- CRISMI SL
48. 27975/422.- DE PUERTO EN PUERTO SL
49. 20676/422.- ELECTROVIGO, C B
50. 18484/422.- COREN-GRILL SA

14. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS