Escoitar
Bando de Mobilidade e Seguridade

Prohibición colocación carteis no mobiliario urbano

<br />

venres, 11 feb 2005
Ante a proliferación de colocación de anuncios con publicidade nos distintos elementos do mobiliario urbano, e co fin de evitar os negativos efectos estéticos e de deterioro destes, de conformidade co disposto na ordenanza municipal de limpeza pública e tratamento de residuos sólidos urbanos e a ordenanza urbanística reguladora de publicidade exterior no termo municipal de vigo, recórdase que está prohibida a colocación de publicidade incontrolada e gratuíta nas vías públicas mediante cartéis, panfletos, pegatinas, etiquetas, etc., adheridas ou fixadas as paredes, monumentos, ou elementos do mobiliario urbano (farolas, semáforos, árbores, postes, sinais, etc).

En caso de infracción o anunciante será sancionado segundo o rexime sancionador establecido nas citadas ordenanzas.