Escoitar
Anuncio Deportes

Aprobación do anteproxecto de explotación para o contrato de xestión de servizos públicos con execución de obra, a través da modalidade de concesión para o novo centro deportivo munici

venres, 19 abr 2013
A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 2 de abril de 2013, acordou aprobar o anteproxecto de explotación para o contrato de xestión de servizos públicos con execución de obra, a través da modalidade de concesión para o novo centro deportivo municipal de Navia.

Este anteproxecto, publicado no Boletín Oficial da Provincia nº 72 de data 15/04/2013, sométese a información pública polo prazo de un mes, polo que poderá consultarse na oficina de Rexistro Xeral do Concello de Vigo en horario de 9 a 13.30 horas de luns a venres, e de 9 a 13 horas os sábados, ata o 15 de maio. Ao tempo, publicarase na páxina web do Concello de Vigo.