Escoitar

Convocatoria de subvencións para o fomento do emprendemento e a consolidación empresarial a través do traballo colaborativo

venres, 10 xuñ 2016
Obxecto:
Concesión de axudas económicas a autónomos e micropemes, constituídas legalmente como tales, para o fomento do emprego en entornos colaborativos (espazos de traballo compartidos entre varios usuarios (coworking))desde o 1 de xaneiro ao 30 de setembro de 2016. Estas axudas están destinadas a financiar o aluguer de espazos en entornos colaborativos ofertados por terceiros na cidade de Vigo, de tal xeito que se mellore a a colaboración empresarial ou con profesionais independentes doutras actividades, reducindo custes de funcionamento e mellore a información, formación a colaboración e a oferta de servizos empresariais.

Importe da convocatoria: 30.000,00 € (trinta mil euros)

Dirixido a: Autónomos e micropemes, que teñan a súa sede social ou delegación no termo municipal de Vigo, e se atopen en situación de alta no IAE ou documento equivalente.

Lugar e data de publicación das Bases da Convocatoria:
BOP nº 105, do xoves 02 de xuño de 2016.

Data de publicación do extracto da convocatoria:
No BOP nº 107, do luns 6 de xuño de 2016.

Data de remate do prazo de presentación de solicitudes:
O xoves, 16 de xuño de 2016.

Máis información no 010, www.vigo.org e no correo electrónico ofi.emprego@vigo.org