Escoitar
Recadación Voluntaria

Taxa pola recollida de lixo Vivenda

De acordo co art. 36.3 da Ordenanza fiscal xeral deste Concello, establécese a data límite para admisión de solicitudes de altas, modificacións e baixas de domiciliacións da taxa pola recollida do lixo vivenda e exc. Unificadas industriais (EUI) do ano 2009 ata o 15 de maio do presente ano.

venres, 15 mai 2009