mércores, 22 xuño 2016

O Concello aproba os requisitos das autorizacións provisionais para os mercadiños de Coia e Bouzas

A Xunta de Goberno Local deu o visto bo aos requisitos que deben cumprir as persoas interesadas, que teñen que estar dadas de alta no réxime correspondente da Seguridade Social, ter satisfeitas as taxas pertinentes e posuír seguro de responsabilidade civil. O prazo de solicitude do permiso está aberto co fin de que os mercados poidan volver celebrarse o 3 de xullo en Bouzas e o día 6 en Coia.