luns, 14 maio 2012

As escolas municipais de música e artes escénicas celebran o día das letras galegas

luns, 14 mai 2012

A celebración do Día das Letras Galegas en Vigo vai ter este ano unha singular aportación coas actividades programadas polas escolas municipais de música e artes escénicas do Concello. Os días 14,15 e 16 de maio alumnado e profesorado da Escola municipal de música, da Escola municipal de música folk e tradicional e da Escola municipal de teatro realizaran actuacións, fundamentalmente na rúa.

Las escuelas municipales de música y artes escénicas celebran el día de las letras gallegas

luns, 14 mai 2012

La celebración del Día de las Letras Gallegas en Vigo va a tener este año una singular aportación con las actividades programadas por las escuelas municipales de música y artes escénicas del Ayuntamiento. Los días 14,15 y 16 de mayo alumnado y profesorado de la Escuela municipal de música, de la Escuela municipal de música folk y tradicional y de la Escuela municipal de teatro habían realizado actuaciones, fundamentalmente en la calle.