mércores, 12 abril 2006

O Arquivo Pacheco dá a coñecer a historia de Vigo no Brasil

mércores, 12 abr 2006

O Arquivo Fotográfico Pacheco, pertencente ao Concello de Vigo, dá a coñecer estes días a historia de Vigo e das súas xentes na cidade brasileira de Niterói, a través dunha exposición enmarcada no "Encontro con España" que se celebra ao longo deste mes nesa localidade.

El Archivo Pacheco da a conocer la historia de Vigo en Brasil

mércores, 12 abr 2006

El Archivo Fotográfico Pacheco, perteneciente al Ayuntamiento de Vigo, da a conocer estos días, en la ciudad brasileña de Niterói, la historia de Vigo y de sus gentes, a través de una exposición enmarcada en el "Encuentro con España" que se celebra a lo largo de este mes en esa localidad.