Escoitar

Pleno extraordinario sobre a recollida selectiva de resíduos sólidos urbanos

A Corporación Municipal reunirase nun pleno , en sesión extraordinaria e urxente, convocado para o venres 1 de agosto ás nove da mañá.

xoves, 31 xul 2003
Na sesión trataranse dous asuntos na orden do día. No primeiro punto someterase a aprobación un crédito extraordinario e suplementario.

O segundo asunto é una proposta da Mesa de Contratación referente á adxudicación do contrato de xestión de servicios públicos que ten por obxecto a recollida selectiva de resíduos sólidos urbanos.