luns, 22 outubro 2007

A mellora da avenida do Aeroporto e do Primeiro Cinto recibe un orzamento adicional de 466.000 euros

A Xunta de Goberno Local aprobou este luns o proxecto modificado de mellora da avenida do Aeroporto e do Primeiro Cinto, cun orzamento adicional de 466.000 euros. Ademais, o Goberno municipal aprobou o proxecto de contrato do grupo Capella de Ministrers para o primeiro concerto do Festival de Música Are-More 2007. A contratación deste grupo suporá un importe de algo máis de 68.000 euros.

La mejora de la avenida del Aeropuerto y del Primer Cinturón recibe un presupuesto adicional de 466.000 euros

luns, 22 out 2007

La Junta de Gobierno Local aprobó este lunes el proyecto modificado de mejora de la avenida del Aeropuerto y del Primer Cinturón, con un presupuesto adicional de 466.000 euros. Además, el Gobierno municipal aprobó el proyecto de contrato del grupo Capella de Ministrers para el primer concierto del Festival de Música Are-More 2007. La contratación de este grupo supondrá un importe de algo más de 68.000 euros.