Escoitar
Xerencia de Urbanismo

Nomeamento interino dun arquitecto e dun auxiliar administrativo para a Xerencia municipal de Urbanismo

<br />

venres, 19 out 2007
A Xerencia Municipal de Urbanismo vai proceder ó nomeamento interino dun arquitecto e dun auxiliar administrativo para substituír baixas maternais.

Os candidatos deberán cumprir os seguintes requisitos:
1º) Estar en posesión do título de arquitecto ou de graduado escolar ou equivalente, segundo a praza á que se aspire.
2º) Presentar solicitudes con curriculum vitae académico e profesional, no prazo de tres días laborais desde a data de publicación deste anuncio, no Rexistro da Xerencia Municipal de Urbanismo (Praza do Rei, frente ó Concello).