Escoitar

Convocatoria para a autorización do uso e goce de locais de uso común e privativo no viveiro de Asociacións Casco Vello e no viveiro de Asociacións San Francisco

<br />

venres, 19 out 2007
Lugar e prazo de presentación: Rexistro Xeral do Concello de Vigo, Praza do Rei, 1, 36202, Vigo, de 9.00 a 13.00 horas, excepto festivos, establecendo 15 días hábiles, contados dende o día seguinte a publicación da convocatoria no BOP.

Documentación: As solicitudes realizaranse por escrito no modelo que se achega nas bases, dispoñibles na oficina de información do Concello de Vigo, argumentando o motivo de petición e acompañado a documentación e información esixida na cláusula vixésima das que rexen a convocatoria.